Zápis do 1. ročníku | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

Zápis do 1. ročníku

T vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápis dětí proběhne v měsíci dubnu bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápis prvňáčků na školní rok 2020/2021 bude vZákladní škole Zámrsk probíhat v období od 1. dubna do 17. dubna 2020.

Formuláře si můžete stáhnout ze stránek školy nebo je dostávaly děti společně s úkoly ve školce.

Vyplněné formuláře doručíte následujícími způsoby:

a)    pošlete do datové schránky školy – vw5jrx7

b)   pošlete emailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: zszamrsk@tiscali.cz (nelze jen poslat prostý email)

c)   pošlete vytištěné v listinné podobě na adresu školy: Základní škola    Zámrsk, okres Ústí nad Orlicí, Zámrsk 3, 565 43 Zámrsk

d)   osobním podáním - vhozením do poštovní schránky u vedlejšího vchodu školy

Zákonný zástupce zasílá:

-  vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

-  zápisní list

V případě žádosti o udělení odkladu školní docházky zákonný zástupce zasílá:

-  žádost o odklad

-  doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení

-  doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pokud by měl někdo problém s vyplněním, lze formuláře vyplnit i společně ve škole, ovšem po předchozím objednání po telefonu nebo emailu.

Je jedno, kterou z variant zvolíte, každopádně je důležité, aby dokumenty byly do školy doručeny nejpozději do 17. 4. 2020.

Kdyby bylo cokoli nejasné, můžete volat na číslo 736 158 818 nebo napsat na email na adresu: zszamrsk@tiscali.cz 

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Do spisu mohou zákonní zástupce během správního řízení kdykoliv nahlížet. 

Přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělání dostanou rodiče poštou, datovou schránkou.

Věřím, že i v této komplikované a složité situaci zápis společně zvládneme. Děkuji

Mgr. Kateřina Brandová, ředitelka školy  

Desky