Zápis do 1. ročníku | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

Zápis do 1. ročníku

Plakatek2021_2022_2verze

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 bude probíhat bezkontaktně.

Formuláře si můžete stáhnout ze stránek školy nebo popřípadě po dohodě (telefonicky, mailem) můžete vyzvednout v prostách školy

Vyplněné formuláře doručíte následujícími způsoby:

a)    pošlete do datové schránky školy – vw5jrx7

b)   pošlete emailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: zszamrsk@tiscali.cz (nelze jen poslat prostý email)

c)   pošlete vytištěné v listinné podobě na adresu školy: Základní škola Zámrsk, okres Ústí nad Orlicí, Zámrsk 3, 565 43 Zámrsk

d)   osobním podáním - vhozením do poštovní schránky u vedlejšího vchodu školy

Zákonný zástupce zasílá:

-  vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

-  zápisní list

- kopii rodného listu

V případě žádosti o udělení odkladu školní docházky zákonný zástupce zasílá:

-  žádost o odklad

-  doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení

-  doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pokud by měl někdo problém s vyplněním, lze formuláře vyplnit i společně ve škole, ovšem po předchozím objednání po telefonu nebo emailu.

Je jedno, kterou z variant zvolíte, každopádně je důležité, aby dokumenty byly do školy doručeny od 1. 4. do 17 4. 2021.

Kdyby bylo cokoli nejasné, můžete volat na číslo 736 158 818 nebo napsat na email na adresu: zszamrsk@tiscali.cz 

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Do spisu mohou zákonní zástupce během správního řízení kdykoliv nahlížet. 

Přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělání dostanou rodiče poštou, datovou schránkou.

Věřím, že i v této komplikované a složité situaci zápis společně zvládneme. Děkuji

Mgr. Kateřina Brandová, ředitelka školy

Uvidíme, jak se bude epidemiologická situace vyvíjet - v červnu plánujeme setkání se zákonnými zástupci, popřípadě i s budoucími žáčky

Škola  má dostatečnou kapacitu - může přijmout až 20 nových žáčků