Jídelna | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

Odhlašování dětí ze stravování

Odhlášky je nutné doručit, do MŠ Zámrsk, nejpozději do 7 hodin ráno dne, který chcete dítě odhlásit.

Telefonicky na č. 465 481 213

K odhlašování obědů lze využít i sms na tel: 603 368 808.

Zpráva musí obsahovat:

1) jméno odhlašovaného dítěte

2) datum  - od kdy do kdy chcete dítě odhlásit

3) podpis zákonného zástupce 

Akceptovány budou pouze zprávy, které budou obsahovat požadované údaje.

.

Jídelní lístek  - otevře se nové okno na stránkách MŠ Zámrsk.