Termíny prázdnin | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

Termíny prázdnin

Podzimní prázdniny: 26.9. – 27.9. 2022

Vánoční prázdniny: 23.12.2022 – 2.1.2023

Pololetní prázdniny: 3.2. 2023

Jarní prázdniny: 6.3. – 12.3. 2023

Velikonoční prázdniny: 6. 4. 2023

Hlavní prázdniny: 1.7. – 3.9. 2023

Ředitelské volno: 18.11. 2022