Aktuality | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

Základní škola Zámrsk.

Základní škola Zámrsk je malotřídní škola s pěti ročníky ve dvou třídách, jejíž součástí je školní družina a školní jídelna – výdejna.

Výuka všech  ročníků probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Malí Robinsoni".              

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

 Uprava-zahrady

 

 

Publicita-na-web

Aktuality

 • Přechod na testy Singlean

  2.5.2021

  Testujeme1

 • Úpravy od 3. 5. 2021

  2.5.2021
  • TV – prozatím venku ve Středočeském, Pardubickém, Libereckém kraji a Praze jsou ve všech školách a školských zařízeních od 3. 5. 2021 nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech), stejně už nyní platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji: týká se pouze těch žáků, kterým je tímto mimořádným opatřením povolena osobní přítomnost na vzdělávání. Na organizování sportovní činnosti ve školách se uplatní obecně platná mimořádná opatření, v mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení ochrany (tedy bez roušky nebo respirátoru) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku)
  • Žáci se budou testovat jen 1x týdně a to v pondělí (pokud žák bude chybět, bude se testovat v den, kdy přijde do školy)
  • Dokládání potvrzení o negativním výsledku žáků – dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (případně jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.
 • Návrat do školy od 12. 4. 2021

  8.4.2021

  Od 12. 4. 2021 nastupují všichni žáci 1. stupně na prezenční výuku.

  V naší škole se žáci nebudou vzdělávat rotačně.

  Všichni žáci mají povinnost testování 2x týdně (PO, ČT) před zahájením výuky. Budou používány antigenní testy „Lepu“. Zhlédněte s žáky instruktážní video - zde.

  V případě pozitivního testu budou rodiče neprodleně kontaktováni.

  Testovat se nemusí žáci, kteří doloží potvrzení od lékaře o negativním výsledku (lékařská zpráva, zpráva z laboratoře) v listinné či elektronické podobě. V případě potřeby může být u testování přítomen rodič. 

  Více informací - zde

  Provoz ranní školní družiny 

   Ve dnech pondělí a čtvrtek (dny testování) se škola bude otevírat v půlhodinových intervalech (6.30 h, 7.00 h, 7.30 h). V ostatních dnech je příchod možný průběžně v 6.30 - 7.30 hodin.

  Obědy

  Žáci budou rozděleni do tří skupin:

  1.skupina - 1. a 2. ročník

  2. skupina - 3. a 5. ročník

  3. skupina - 4. ročník

  Výuka ve škole bude probíhat s těmito omezeními:

  • Po celou dobu pobytu ve škole i ve školní družině mají žáci povinnost nosit chirurgickou roušku (vybavte děti potřebným množstvím – nejméně 2 kusy denně). NE LÁTKOVÉ ROUŠKY!

  Testujeme

 • Přechod na distanční výuku od 1. března 2021

  27.2.2021

  Vláda opět rozhodla o uzavření škol od 1. března 2021.

  Přecházíme na distanční výuku.

  Veškeré učební materiály najdete opět v jednotlivých učebnách podle ročníku. Sledujte i družinu, kde najdete zajímavá cvičení, tvoření a mnoho dalšího pro vás bude připravovat paní vychovatelka.

  Online hodiny budou probíhat každý den.

  1. ročník bude mít online hodiny od 10:00.

  2. ročník bude začínat v 8:00 individuálním čtením - úplný rozpis najdete v google učebně.

  3. ročník bude mít online hodiny od 13:00 - uvidíme, jestli nepřesuneme na dopolední čas

  4. ročník od 10:00.

  5. ročník od 8:00.

  V přípravě jsou ještě individuální konzultace ve škole, o kterých budete informováni v průběhu tohoto týdne.

  V případě jakýchokoli dotazů mě kontaktujte telefonicky (736 158 818, mailem). Děkuji Brandová

 • Obědy v týdnu 18.1. - 22.1.

  18.1.2021

  I přesto, že je školka zavřená - pro základní školu jsou obědy vařeny a vydávány.

 • Nástup do školy 4. ledna 2021

  29.12.2020

  Od 4. ledna 2021 nastupujeme na prezenční výuku všichni (málotřídní školy mají výjimku a pokud je starší ročník ve spoji s 1. nebo 2. ročníkem, může nastoupit)

  Provoz školní družiny je zajištěn - bude fungovat ráno od 6:30, odpoledne do 16:00

  Provoz školní jídelny - obědy budou dětem automaticky přihlášeny

  Stále je omezena výuka TV  - pokud počasí dovolí budeme chodit ven (nutný dostatek oblečení a vhodná obuv), platí i pro odpolední družinu

  Povinné budou nadále i roušky - prosím o pravidelnou kontrolu náhradních roušek v aktovce (min. 2 roušky)

Starší »