Náš tým | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

Náš tým

Mgr. Kateřina Brandová - ředitelka školy, třídní učitelka 2.třídy

Mgr. Veronika Mertová - třídní učitelka 1. třídy

Mgr. Marcela Hradecká - učitelka

Jitka Hynková - asistentka pedagoga

Alena Kvasilová - asistentka pedagoga