Náš tým | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

Náš tým

Mgr. Jarmila Jandová - ředitelka školy, třídní učitelka 1. třídy

Mgr. Kateřina Brandová - třídní učitelka 2.třídy

Mgr. Jitka Krhovská - učitelka

Mgr. Dagmar Bláhová - asitentka pedagoga

Jiřina Přibylová - vychovatelka