Náš tým | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

Náš tým

Mgr. Kateřina Brandová - ředitelka školy, třídní učitelka 2.třídy

Mgr. Dagmar Bláhová - třídní učitelka 1. třídy

Mgr. Iveta Janderová - učitelka

Jitka Hynková - asistentka pedagoga

Alena Kvasilová - asistentka pedagoga

Jiřina Přibylová - vychovatelka