Odkazy na cvičení | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

Odkazy na cvičení

1. český jazyk - poslech

1. český jazyk - slabiky

1. český jazyk - skládání slov

1. matematika - nakupování

4. matematika - násobení a dělení

4. český jazyk - skloňování

4. český jazyk - pády (umíme česky)

3. Sloh