Aktuality | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

Základní škola Zámrsk.

Základní škola Zámrsk je malotřídní škola s pěti ročníky ve dvou třídách, jejíž součástí je školní družina a školní jídelna – výdejna.

Výuka všech  ročníků probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Malí Robinsoni".              

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

 Uprava-zahrady

 

 

Publicita-na-web

Eu

int(2)

Aktuality

 • Zahájení školního roku 2021/2022

  26.8.2021

  Shrnutí  informací k návratu do školy

  Středa 1. září - první školní den

  • PO DOBU STAVEBNÍCH PRACÍ U DOLNÍHO VCHODU BUDE VSTUP DO ŠKOLY UMOŽNĚN HORNÍM VCHODEM
  • testování proběhne u všech žáků (1. - 5. ročník), testování se uskuteční ve obou třídách v horním patře v 7:30 (žáci dokud nebudou otestovaní by měli mít zakrytá ústa a nos rouškou) - po negativním testu mohou roušku odložit
  • test BENRUI - video zde
  • první školní den skončí kolem deváté hodiny - poté mohou žáci odcházet sami (budou mít lístek nebo doprovod rodiče) nebo mohou odcházet do školní družiny (zde poprosím o lístek, v kolik žák bude odcházet ze družiny, pokud by byl i přes oběd musí mít s sebou dostatek jídla))
  • žáci ve škole dostanou notýsek a žákovskou knížku - v žákovské knížce spolu s rodiči přečtou a podepíší školní řad, v notýsku budou mít veškeré informace k provozu školy
  • obědy budou od 2. září - budou je mít přihlášení všichni žáci, kteří se na konci roku přihlásili do školní jídelny (pokdu by někdo oběd nechtěl musí si ho odhlásit sám - více informací v sekci jídelna)
  • pokud budou chtít žáky doprovodit do školy rodiče - především prvního ročníku - u vstupu využijí desinfekci a po celou dobu pobytu budou mít nasazenou roušku
  • je možné jako na jaře donést si vlastní test ze slin, který bude proveden ve škole
  • testovat se nemusí žáci, kteří: 
  • 1. jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci (180 dní od prvního potvrzeného testu na covid-19) - nutné potvrzení od lékaře
  • 2. případně žák doloží negativní výsledek testu z odběrového místa

  Další testování v pondělí 6. 9. a ve čtvrtek 9. 9. 

  • testování proběhne vždy v ranní družině v časech 6:30, 7:00 a 7:30
  • prosím o dodržování těchto časů 
  • mimo tyto časy nebudou žáci vpuštěni do budovy, vyhodnocení testů trvá přibližně 25
  • v ostatních dnech kdy se netestuje bude fungovat ranní družina normálně od 6:30 do 7:45 a příchod bude bez omezení

  Čtvrtek 2. 9. a pátek 3. 9.

  • 1., 2. a 3. ročník bude končit v 11:40 - poté společně budou odcházet na oběd - žáci dostanou zpět přihlášky do družiny, prosím vyplnit odchody, první dny dejte dětem lístek s odchodem
  • 4. a 5. ročník bude končit v 12:35 - poté společně budou odcházet na oběd - pokud budou žáci odcházet po obědě, budou mít lístek

  následuje:

  od pondělí 6. 9. se budeme učit podle rozvrhu

  ve středu 8. 9. bude plavecký výcvik - veškeré informace najdete v notýsku

  v případě dotazů - využijte mailovou adresu reditel@zszamrsk.cz nebo telefon 736 158 818

 • Přechod na testy Singlean

  2.5.2021

  Testujeme1

 • Úpravy od 3. 5. 2021

  2.5.2021
  • TV – prozatím venku ve Středočeském, Pardubickém, Libereckém kraji a Praze jsou ve všech školách a školských zařízeních od 3. 5. 2021 nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech), stejně už nyní platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji: týká se pouze těch žáků, kterým je tímto mimořádným opatřením povolena osobní přítomnost na vzdělávání. Na organizování sportovní činnosti ve školách se uplatní obecně platná mimořádná opatření, v mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení ochrany (tedy bez roušky nebo respirátoru) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku)
  • Žáci se budou testovat jen 1x týdně a to v pondělí (pokud žák bude chybět, bude se testovat v den, kdy přijde do školy)
  • Dokládání potvrzení o negativním výsledku žáků – dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (případně jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.
« Novější | Starší »