Základní škola Zámrsk Ostrov poznání

Základní škola Zámrsk je malotřídní škola s pěti ročníky ve dvou třídách, jejíž součástí je školní družina a školní jídelna – výdejna.

Výuka všech ročníků probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Malí Robinsoni".