Zájmové kroužky | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

Angličtina

Kroužek angličtiny

I v letošním roce nabízíme kroužek angličtiny, který navštěvují všichni žáci 1. a 2. ročníku.

V 1. pololetí ho vedla Kateřina Valčíková.

Ve 2. pololetí Mgr. Jitka Krhovská.

Scházejí se 2krát týdně. 

Anj_6297_copy


Čtenářská dílna

Rozvoj čtenářské gramotnosti

Čtenářská dílna se jmenuje kroužek pro rozvoj čtenářské gramotnosti, který rozvíjí u dětí vztah ke čtení a literatuře různými formami práce. Kroužek navštěvuje 10 dětí. Nacvičujeme loutkové divadlo, seznamujeme se se zajímavými knihami pro děti a pracujeme s nimi. 

Img_6130

Navštívili jsme i místní knihovnu.

Img_6308