Školská rada | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

Školská rada

Školská rada kontroluje a  podporuje svou  činností aktivity základní školy Zámrsk.

Schází se minimálně dvakrát ročně.

Složení:

Předseda školské rady

Ing. Pavel Matys 

Zástupce rodičů

Ivana Jiráčková 

Zástupce pedagogických pracovníků

Jiřina Přibylová

Zástupce zřizovatele

Ing. Pavel Matys