Školáček | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

Školáček - školní rok 2017- 2018

Naši milí spoluobčané,

„Hola, hola, škola volá.“ Září se přehouplo do druhé poloviny a my už zase sedíme v lavicích. Začínáme nový školní rok 2017-2018. Do školy k nám přišlo 9 předškoláků a rázem se z nich stali školáci. Přivítali jsme: Dominičku a Natálku Bečičkovou, Dominička Bezdíčka, Vašíka Baráka, Karolínku Pasekovou, Lukáška Skalického, Sophinku Hradeckou, Sabinku Přikrylovou a  Matyáška Zajíčka.

Do Vysokého Mýta odešlo 5 páťáků: Tereza Baráková, Matěj Bezdíček, Eliška Křížovská, Markéta Plachá a Martin Rybenský. Celkem je tedy v tomto roce ve škole 39 žáků.

I pedagogický sbor doznal změny, rozrostl se. Po odchodu paní učitelky Ivany Veselé do Anglie vítáme nové pedagogické pracovnice: paní učitelku Kateřina Brandovou z Vysokého Mýta (na plný úvazek), paní učitelku Jitku Krhovskou z Chocně (na půl úvazku - učí na škole angličtinu - má z ní státnici) a školní asistentku Kateřinu Valčíkovou z Chocně. Všem přejeme, ať se jim u nás ve škole líbí a jsou spokojené.

Pro tento školní rok máme připraveno několik projektů. Seznámíme Vás s některými z nich. Je to celoroční projekt Robinsoni mezi včelami, Léčíme se přírodou, Úcta ke stáří, Čtenářské dílny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a Děti dětem. Poslední zmiňovaný projekt Děti dětem jsme zaměřili na pomoc dětem, které žijí daleko od naší vlasti. Tentokrát je to Laos. Vymysleli jsme to tak, že nebudeme dělat sbírku, ale ve škole vyrobíme dárkové předměty a dekorace, které nabídneme k prodeji při Dnu otevřených dveří dne 4. 11. 2017 od 14:00 hodin v naší škole. Výtěžek poputuje do Laosu místním dětem, které z toho budou mít určitě radost a bude to pro ně svátek. I my budeme mít radost, že jsme někoho tímto způsobem obdarovali a pomohli mu. Naskytla se nám tato příležitost, tak ji využíváme. Všichni, naši milí občané, jste také zváni tento den do naší školy. Vedle výrobků se budete moci občerstvit v naší školní kavárničce a prožít s námi krásné odpoledne. Těšíme se na Vás nejen ve škole, ale i v prosinci  na našem Vánočním koncertu.

Zatím se ve škole rozjíždíme. Opakujeme látku z minulého ročníku, abychom dobře zvládli to nové, co přijde. Přikládáme Vám několik fotografií z akcí, které jsme již uskutečnili. Dne 1. září jsme se na Ranči u šerifa Huga na Týnistku rozloučili s prázdninami. Dne 4. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok. V pátek 15. září nás navštívil hudebník pan Kubát, který pro nás připravil v pořadí již 3. Díl.  Ukázku ze života a díla Bohuslava Martinů, zvaného Bohouška. Taková hudební představení máme rádi, protože u nich nemusíme jen sedět, ale zapojujeme se do děje. Hezká je obrazová dokumentace ve vestibulu Obecní prodejny v Zámrsku.

Co si přejeme nejvíce v tuto dobu? Určitě to, abychom měli s rodiči takovou spolupráci, jako doposud, aby nám nadále pan Švec pořizoval videa a fotky a Obecní úřad nás nadále podporoval v našich činnostech a vizích. Děkujeme všem, i sponzorům za sponzorské dary našim dětem a těšíme se s Vámi v dalším vydání Zámršťáčku, kde zhodnotíme, co jsme si nyní naplánovali.

Tak krásný podzim a mějme se rádi! 

                                                                                                                      Vaše Základní škola v Zámrsku


Školní budova je otevřena každý pracovní den od 6:30 hod. do 16:30 hod.

Žádáme rodiče, aby žáci byli ve škole nejpozději do 7:50 hodin. Žáci budou výhradně přicházet do školní budovy dolním bočním vchodem.

Přehled vyučovacích hodin a přestávek

0. hodina       7:20 – 7:50          7:50- 8:00

1. hodina       8:00 – 8:45          8:45 – 9:05

2. hodina       9:05 – 9:50          9:50 – 10:00

3. hodina       10:00 – 10:45      10:45 – 10:55

4. hodina       10:55 – 11:40      11:40 – 11:50

5. hodina       11:50 – 12:35      12:35 – 12:45

6. hodina       12:45 – 13:30      13:30 – 13:45

7. hodina       13:45 – 14:30

 

Omlouvání dětí v době nepřítomnosti

Žáka je nutno omluvit (dle školního řádu) do 2. dne od začátku nepřítomnosti ve škole (možno i telefonicky tel. 465 481 227, 733 603 982). Rodiče si také sami odhlásí a po nemoci přihlásí obědy ve školní jídelně (tel. 465 481 213).

Pitný režim

Je zajišťován rodiči.

 

Školní potřeby

Žáci si přinesou dva ručníky (třída, školní družina), cvičební úbor a cvičky. Vše prosíme podepsat. Nezbytné jsou další školní potřeby (lepidlo, nůžky, savý hadřík, kelímek, vodové a temperové barvy, štětec, modelína, barevné papíry, voskovky), které si žáci ukládají do sáčků u své lavice ve třídě.

 

Hodiny tělesné výchovy 

Kurz plavání nahrazuje hodiny TV. Každý žák si přinese do školy označený cvičební úbor a obuv (v igelitové tašce apod.) nejen do třídy, ale i pro sportovní činnost ven.

Kurz plavání

Začátek kurzu je závislý na průběhu rekonstrukce bazénu.

Je součástí tělesné výchovy. 

Bližší informace se dozvíte před zahájením kurzu.

 

Úplatu na školní družinu a zájmové kroužky na 1. pololetí budeme vybírat do konce září.

 

Cenu sešitů a pracovních sešitů upřesníme do 15. září.

 

Školní družina

V tomto školním roce stanovujeme měsíční úplatu na družinu 50,- Kč. Částku na 1. pololetí (250,- Kč) bude vybírat paní vychovatelka.

V únoru na druhém pololetí bude vybírána stejná částka.

Organizace školního roku

Viz webového stránky naší školy

 

Sběr hliníku a papíru

V tomto školním roce opět sbíráme hliník a papír. Jedná se o hliníková víčka z kelímků, plechovky od piva, limonád atd. Sběr budeme vybírat dvakrát za rok. Termín včas řekneme.

       

Plán činností naleznete na webových stránkách naší školy v postranním menu označeném Základní škola.                               www.zszamrsk.cz

 

Prosíme o sdělené Vaší e- mailové adresy na upozornění jednotlivých akcí.

Předem děkujeme a přejeme krásný pohodový podzim. Děkujeme.