Plán činnosti | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

Plán činnosti Základní školy ve školním roce 2017 – 2018

 

Září -        Slavnostní zahájení školního roku

                  Školáček

                  Aktualizace www. stránek

                  Návštěva Ranče na  Týnišťku – program k zahájení

                  školního roku (žáci se zákonnými zástupci)

                  Plavecký výcvik podle zahájení provozu bazénu

                  Projekt – „Třídění a recyklace“ - zahájení sběru    

                  papíru, hliníku a PET víček

                  Návštěva Obecní knihovny - celoroční projekt

                  Výzdoba výloh Obecní prodejny v Zámrsku

                  Vítání občánků

                  Výtvarná soutěž - upřesněno po vyhlášení

                  Sběr kaštanů - zahájení

                  Celoroční projekt - Robinsoni mezi včelami - zahájení,

                  Ovoce do škol, Mléko do škol

                  Třídní schůzky - 21. 9. v 15:30 hodin

                  Podzimní výlet - Čertovina

                  Ředitelské volno – 29. září

 

Říjen -     Zahájení zájmových kroužků

                 Sběr kaštanů - ukončení

                 Dopravní hřiště – „Jezdíme bezpečně“

                 Návštěva Obecní knihovny

                 Beseda absolventa naší školy - Mongolsko

 

Listopad - Projekt úcta ke stáří: výroba dárečků pro občany starší 70 let

                  Svatomartinské posvícení

                  Sběr pomerančové kůry

                  Zahájení nácviku koled na vánoční koncert

                  Vítání občánků

                  Den otevřených dveří - Projekt Děti dětem

                  Třídní schůzky – 23.11. v 15:30 hodin

                  Výzdoba výloh Obecní prodejny v Zámrsku

 

Prosinec - Výroba dárků pro rodiče

                  Mikuláš ve škole

                  Zdobení perníčků

                  Vánočních dekorace

                  Vánoční koncert v kostele sv. Martina

                  Vánoční besídka

 

Leden -   Zimní odpoledne se sněhem ŠD

                 Projekt „Pozor drogy“ – beseda, pohádka

                 Třídní schůzky

              Písemná informace pro rodiče o prospěchu a chování

 

Únor -      Vítání občánků

                  Velikonoční dílny – výroba velikonočních dekorací

 

Březen -  Jarní karneval

                  Ozdravný pobyt na horách

                  Jarní – velikonoční výzdoba školy

                  Velikonoční dílny- pokračování

                  Projekt „Léčíme se přírodou“ - sběr léčivých bylin

 

Duben -   Setí kytiček

                  Den Země

                  Ukončení sběru pomerančové kůry

                  Zápis do 1. ročníku

                  Jarní úklid kolem školy

                  Sběr papíru , hliníku a PET víček

                  Setkání málotřídních škol - sportovní dopoledne

               Výroba dárečků ke Dni matek - babičkám starším 70 let

     

Květen -  ŠKOLYMPIÁDA

                  Výroba dárečků pro rodiče

                  Dopravní hřiště - „Jezdíme bezpečně“

                  Projekt - „Třídění a recyklace“  ukončení   

                  Třídní schůzky - 17. 5. Od 15: 30 hodin

 

Červen -  Den dětí - sportovní dopoledne

                  Pasování na čtenáře

                  Den rodiny - vystoupení pro rodiče

                  Písemná informace pro rodiče o prospěchu a chování

                  Pozvání dětí MŠ do školy

                  Projekt „Léčíme se přírodou“ - ukončen sběr léčivých bylin

                  Vyhodnocení sběru léčivých bylin a odpadových surovin

                  Školní výlet

 

Plán bude upřesňován v průběhu školního roku podle nabídek a aktuálních potřeb!       

 

Zodpovídají všichni pedagogičtí pracovníci ZŠ v Zámrsku!