01 Loučení s prázdninami | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

01. Loučení s prázdninami 1.9.2017

Obdivujeme šerifa Huga z Ranče Na Planině a jeho skupinu, kteří pro nás každoročně připravují loučení s prázdninami.

Ne jinak tomu bylo i letos.

Vše se odehrálo před nástupem do školy dne 1. září.

Počasí nám přálo, proto jsme si to užili nejen soutěžením, ale i opékáním vuřtů a radováním se všichni pospolu.

Co jsme si odnesli odměn!

O to se zasloužili sponzoři a kolektiv ranče.

Všem děkujeme.

 


 


PředchozíNásledující

 


Obrázek 1 z 53