Družina | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

Školní družina

Při hodinách v družině hrajeme různé hry, sportujeme, věnujeme se výrobě dárečků,malujeme obrázky, nebo si opakujeme to, co jsme zapomněli.
.

Pravidla chování

  • Všichni jsme kamarádi
  • Respektujeme se navzájem
  • Pomáháme si
  • Chováme se tak, abychom sobě ani kamarádům neublížili
  • Hluk škodí nám všem
  • Po škole se pohybujeme pomalu, obezřetně
  • Jsme pořádní - vždy po sobě uklidíme, v šatně srovnáme přezůvky, oblečení
  • Vždy dodržujeme pokyny paní vychovatelky, respektujeme ji

.

Provoz školní družiny:

.

Pondělí - pátek od 6:30 do 8:00 hodin a od 11:40 do 16,30 hodin.

Činnost školní družiny je členěna na tématické celky podle ročních období: jaro, léto, podzim, zima.

Dále jsou členěny na činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, příprava na vyučování.