Anglický jazyk | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

Anglický jazyk

Na této stránce najdete poslechová cvičení, videa a další zajímavé odkazy k angličtině

Happy House 1- poslechová cvičení, jednoduché příběhy doplněné obrázky - https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/stories_01/?cc=cz&selLanguage=cs - pro 1. a 2. třídu

Happy House 2 - poslechová cvičení, jednoduché příběhy doplněné obrázky - https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/stories_02/?cc=cz&selLanguage=cs - pro 1. a 2. třídu

Let´s expolerer 1 - pěkná a jednoduchá poslechová cvičení - https://elt.oup.com/student/letsexplore/level01/videos?cc=cz&selLanguage=cs - od 3. ročníku

Let´s explorer 2 - pěkná jednoduchá poslechová cvičení, jednoduché hry, poslech písniček, slovíčka s výslovností - https://elt.oup.com/student/letsexplore/level02/?cc=cz&selLanguage=cs

Happy street 1 a 2 -  https://elt.oup.com/student/happystreet/?cc=gb&selLanguage=en

Project 1 - https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs - pro 5. ročník (můžeš vyzkoušet i jednoduché testy)

Jednoduchá cvičení na procvičení slovní zásoba - https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk?page=3&scroll=2600