5. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

20. 4. - 24. 4.

Český jazyk

učebnice str. 111 - zájmena vztažná

Tázací zájmena - uvozují věty (Kdo to udělal? Co to bylo?)

Vztažná zájmena - uvozují věty (Maminka, která chovala dítě, byla milá. Nevím, čí je to bratr.) 

učebnice str. 111 cv. 17 - rozhodni, kde jsou zájmena vztažná a kde tázací

PS str. 54 oddíl vztažná zájmena

učebnice str. 112 - zájmena neurčitá, záporná

Přečti si jaká všechna slova patří do jakých zájmen (žluté rámečky) 

ústně udělej cvičení 20, 21 - jak se změnili věty

PS str. 55

Matematika

učebnice str. 21 násobení desetinných čísel 10, 100, 1000

zjednodušená pomůcka: Při násobení 10, 100, 1000 posunujeme desetinnou čárku doprava o tolik nul jako má činitel

učebnice str. 21 dělení desetinných čísel 10, 100, 1000

zjednodušená pomůcka: Při dělení 10, 100, 1000 posunujeme desetinnou čárku doleva o tolik míst, kolik nul má dělitel

PS str. 18

Geometrie

Jak se ti povedla narýsovat síť krychle. I síť krychle může mít více podob.

učebnice str. 50 cv. 1 - rozhodni, kdy se jedná o síť krychle

Zopakuj si obsah a obvod čtverce a odbélníku uč. str. 50 cv. 2

POVRCH KRYCHLE S = 6 x a x a

Vypočítej povrch krychle, kterou si narýsoval (a = 5 cm)

učebnice str. 51 - cv. 1, 2

Do sešitu narýsuj obrazec složený ze čtverce a trojúhelníku

strana čtverce je zároveň i jednou stranou v trojúhelníku, a = 6 cm, b = 5 cm, c = 6 cm. Vypočítej jeho obvod (obvod je součet stran). Obsah vypočítej jen čtverce

Anglický jazyk

učebnice str. 42 - přečti si písničku, přelož si text do SŠ

PS str. 42

Zapiš si druhou část slovíček

Chit-chat-2-lekce-9_2

Procvičení My hobbies, Záliby, Záliby - křížovka

Vlastivěda

učebnice str. 34 - 36, 36 do ŠS

Možno vyzkoušet Taktik PS str. 16

Přírodověda

učebnice str. 60 - pyramida

učebnice str. 61 - článek si přečti, nakresli obrázek a popiš ho do ŠS

PS str. 33/11

« zpět