5. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

14. 4. - 17. 4.

Český jazyk

učebnice strana 104, 105 - plakát - co vše by měl obsahovat

zkus plakát napsat a vyfotit, poslat ho na mail zszamrsk@tiscali.cz

učebnice str. 110 - tázací zájmena

PS str. 54 - oddíl tázací zájmena

Matematika

učebnice str. 20 - zopakuj si, co jsme se učili o desetinných číslech, kde všude se s nimi můžeme setkat

PS str. 16 - opakování, 17 - desetinná čísla (zápis pomocí zlomku, porovnávání, sčítání a odčítání)

Geometrie

učebnice str. 48,49 - geomtrická tělesa, 50 - síť krychle - zopakuj si, jaká znáš geometrická tělesa, přečti si o tělesech

připoměň si, co víš o krychli a o její síti, zkus si na papír takovou síť narýsovat, vystřihnout a složit do krychle (strana krychle a = 5 cm)

Anglický jazyk

zapiš si slovní zásobu lekce 9 

Chit-chat-2-lekce-9_1

až si zapíšeš slovíčka na internetu v překladači (seznam, google) si slovíčka poslechni, jak se správně vyslovují

učebnice str. 42 - předložka ON

do ŠS si napiš svůj diář

PS str. 41

Vlastivěda

učebnice str. 32, 33 - přečíst a udělat zápis

Taktik PS str. 15 nebo 17

Přírodověda

učebnice str. 58, 59 - trávicí soustava - do sešitu si nakresli a popiš obrázek

PS str. 32/7, 33/9

« zpět