5. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

6. 4. - 8. 4.

Český jazyk

učebnice str. 108, 109 - 108 cv. 1 zapiš do ŠS (já = můj), přečti si kdy se píše naši/ naší

učebnice str. 109 - přečti si článek Poklady - zamysli se jestli máš také takové poklady a kde je máš schované

Pokud by ses chtěl zamýšlet a vytvářet zajímavé obrázky - Kidtown vydalo deník -zde ke stažení

Matematika

učebnice str. 18 - zapisování velkých čísel v textu - pomocí desetinných čísel, zopakuj si psaní desetinných čísel

učebnice str. 19 cv. 2 - vyřeš slovní úlohy - příklady vypočítej zpaměti nebo si je napiš na pomocný papír

PS str. 15 cv. 1, 2

Anglický jazyk

Zopakuj si slovíčka k Velikonocím, zkus napsat přání a nakreslit přání (slovíčka, která znáš napiš anglicky, ta která neznáš napiš česky). Přání můžeš vyfotit a poslat mi ho na mail zszamrsk@tiscali.cz  

I wish funny Easter - přeji krásné Velikonoce.

Vyrábím Easter eggs.smile

Vlastivěda

učebnice str. 30 - 31 - přečíst a udělat zápis 

Taktit - PS str. 15 nebo 17 podle kraje

Přírodověda

učebnice str. 58, 59 - oběh krve - nakresli si jednoduchý obrázek a popiš ho

« zpět