5. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

15. 6. - 19. 6.

Český jazyk

učebnice str. 144, 145 - rozkazovací způsob

PS str. 63

učebnice str. 146, 147 - podmiňovací způsob

PS str. 64, 65 - opakování

učebnice str. 153 -  157 - stavba věty jednoduché - podmět a přísudek

PS str. 66, 67

Na příští týden - přímá a nepřímá řeč

Matematika

PS str. 36 cv. 1, 2 - finanční gramotnost

učebnice str. 47 - římské číslice, PS str. 37

učebnice str. 48, 49 - rovnice a nerovnice

PS str. 38, 39, 40

Dále prosvičuj dělení dvojciferným číslem, zkus i postup, kde už písemně neodčítáš

Na začátku příštího týdne pak projedeme ještě soustavu rovnic

Anglický jazyk

Dokončení lekce 11 - poslechy najdeš na google učebně

Seznámení se slovíčka ze 12 lekce

Vlastivěda

Seznam se s ostatními státy v Evropě - pročíst v učebnici

Přírodověda

Zopakuj si dopravní značky,připomeň si pravidla silničního provozu

« zpět