5. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

1. 6. - 5. 6.

Český jazyk

učebnice str. 133 - 135 - slovesa - projít si cvičení a přečíst žluté rámečky

PS str. 61

učebnice str. 136 - oznamovací způsob - přítomný čas

PS str. 62

Matematika

učebnice str. 30, 31 - části a celek

PS str. 26, 27

Anglický jazyk

učebnice str. 50 - poslech najdeš na google učebně

PS str. 50/5, 6

PS str. 51/8, 9 - poslech na google učebně

Vlastivěda

projdi si učebnici - sousední státy - vytvoř pracovní list k jednomu státu - Kája - , Táďa - , Sára - , Max-

každý žák vytvoří jeden

Přírodověda

učebnice str. 73 - mimořádné přírodní události

PS str. 37 - padají trakaře, cv. 1, 38/2, 3

« zpět