5. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

25. 5. - 29. 5.

Prosím všechny, kteří se ještě nepřihlásili do google učebny, aby tak učinili

Čtvrtý ročník tam nalezne práci a poslechy na Anglický jazyk

Tento týden bude především opakování, ve škole se budeme snažit zjistit, jak a co všechno jste během výuky doma zvládli

Český jazyk

Procvičuj nadále skloňování číslovek - učebnice str. 126, 127, 128 - projdi si ústně

učebnice str. 128 - oranžový rámeček si několikrát přečti

PS str. 60 - opakování s Fipíkem (zájmena a číslovky)

Matematika

učebnice str. 29 - opakování

PS str. 23 - převody jednotek času

PS str. 25 cv. 2, 4, 5

Anglický jazyk

učebnice str. 49 - poslechni si text (poslech najdeš na google učebně)

PS str. 49

Vlastivěda

Zopakuj si co víš o Evropě, zkus vytvořit křížovku

Přírodověda

učebnice str. 70 - osobní bezpečí  - přečti si článek a zkus vytvořit plakát, informační brožuru o tom, jak chránit své bezpečí

« zpět