5. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

18. 5. - 22. 5.

Český jazyk

učebnice stt. 124 - přečti si žlutý rámeček

124/6 - vyhledej číslovky (ústně)

125/10, 11, 12; cvičení 12 udělej tabulku do školního sešitu a doplň

učebnice str. 126 - prohlédni si tabulku, jak se skloňují základní číslice (dva, dvě, oba, obě)

126/1 - ústně

PS str. 59/ 2, 3

Matematika

učebnice str. 27 - přeovdy jednotek času (POZOR! ŠEDESÁTKOVÁ SOUSTAVA)

učebnice str. 28 - části z celku cv. 1,3 a ze cvičení 2, 4, 5 si vyber jedno, které vyřešíš se slovními úlohami (výpočet můžeš provádět do ŠS)

Geomterie

narýsuj do sešitu - čtverec (a = 4 cm), obdélník (a = 6 cm, b = 3 cm), kružnici (k = 5 cm)

Anglický jazyk

učebnice str. 48 - Amazing animals - poslech ke cvičením najdeš v google učebně, ve cvičení ask and aswer - článek si přečti a zkus napsat několik vět o zvířeti (my budeme hádat, jaké)

PS str. 48 

Zapiš si do slovníčku slovíčka

Chit-chat-2-lekce-10_1

Vlastivěda

učebnice str. 44 - 46 - přečti si o Evropě

v google učebně najdeš pracovní list k Evropě

Přírodověda

učebnice str. 68, 69 - chráníme si své zdraví

zamysli se nad tím, čím se chráníš ty a jestli je něco co bys mohl změnit (zapiš si do ŠS)

« zpět