5. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

4. 5. - 7. 5.

Český jazyk

učebnice str. 116 - skloňování zájmene my, vy

učebnice str. 116 cv. 9 - rozhodni, kde napíšeme my, mi

učebnice str. 117 - skloňování zájmene on, ona, ono, oni, ony, ona

PS str. 57

Pomůcka: ji, ni podle tu, jí, ní podle té (Dej jí to. - Dej to té dívce. Vidím ji. - Vidím tu dívku.)

Matematika

učebnice str. 25 - převody jednotek objemu

učebnice str. 25 cv 2, 3 - ústně

PS str. 21

Matematika - geometrie

Trojúhelník - zopakuj si, co o tomto geomterickém útvaru víš. Jaké druhy trojúhelníků rozlišujeme?

učebnice str. 32

učebnice str. 34 - konstrukce trojúhelníku

narýsuj do sešitu trojúhelník

1) IABI = 6 cm, IACI = 4 cm, IBCI = 5 cm

2) IKLI = 5 cm, IKMI = 3 cm, IMLI = 4 cm

3) narýsuj libovolný trojúhelník

Pokud bys potřeboval pomoci, můžeš se podvívat na matyskova-matematika.cz

Anglický jazyk

PS str. 44, 45

slovesa

časopis Play - pracovní list 

časopis Play - celý

pokračuj v luštení v časopise FUN

Vlastivěda

učebnice str. 39 - zapiš si zajímavosti z dalších světadílů, jako předtím si můžeš světadíly zakreslit

Přírodověda

učebnice str. 64 - CNS - Centrální nervový systém (udělej zápis)

učebnice str. 65 - Rozmnožovací soustava (zápis)

PS str. 36 - opakování č. 4

 

« zpět