5. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

Domácí příprava

23. - 27.3.

Český jazyk

učebnice str. 96 - 97 - skloňování přídavných jmen měkkých, 97 cv 2, 3 ústně

PS str.48 cv. 3, 4, str. 49 cv. 5, 6, 7

učebnice str. 98 - 100 stupňování přídavných jmen (str. 99 cv. 3 - ústně), str. 100 cv. 7 (ústně)

pro rychlíky - pro zopakování str. 103 test - co už vím o přídavných jménech

Ps str. 50 cv. 1 - přečíst a vyhledat přídavná jména, vyplnit cv. 2, 3

Doufám, že ses pustil do čtení nějaké knihy - napiš mi na mail zszamrsk@tiscali.cz, do jaké knihy ses pustil, děkuji

Matematika

učebnice str. 12 - zopakuj si pravidla násobení pod sebou, do ŠS vyřeš cv. 1 a, b, cv. 4 - vyber si dva příklady na dělení jednociferným číslem a jeden příklad na dělení dovjciferným číslem

PS str. 10 cv 1, 2, 3

učebnice str. 13, 14 násobení čísel zakončených nulami (připomeň si kdy nuly připisujeme a kdy je škrtáme)

PS dtr. 11 cv. 1, 2, 3, 4, str.12 cv. 1, 2

M - geometrie

učebnice str. 32 - 36 - zopakuj si, co všechno víš o trojúhleníku - jak se rýsuje, co je to troúhelníková nerovnost, využij www.matyskova-matematika.cz, do sešitu narýsuj trojúhleník (a = 6 cm, b = 10 cm, c = 9 cm)

Anglický jazyk

učebnice str. 38, 39 - předložky ON, AT; otázka: What´s on TV?

PS str. 38 cv. 1, 2

Vlastivěda

učebnice str. 24, 25 - Pardubický kraj - článek si přečti a udělej zápisky

podívej se do Taktiku (dostali jste odkaz v mailu na přihlášení) a zjisti, co všechno o Pardubickém kraji píšou tam

Dozvěděl ses něco nového?

Přírodověda

učebnice str. 55 - Svaly  - článek si přečti a vypiš to důležité (tmavé), nakresli si k tomu obrázek

30. 3. - 3. 4.

Český jazyk

učebnice str. 106, 107 - zájmena - pročíst si především žluté rámečky (jaké druhy zájmen jsou)

1. osobní

2. přivlasťnovací

3. ukazovací

PS str. 51 - zopakuj si přídavná jména

PS str. 52 - osobní zájmena, 53 - přivlasňovací, ukazovací zájmena

Matematika

učebnice str. 15 - projdi si celou srtánku, cv. 3 zapiš do ŠS

PS str. 13 - 1, 2, 3, 4, 5, 6 (cvičení 3, 4 nemusíš dělat pomocí rozkladu, ale postupně vyděl a vynásob pod sebou)

učebnice str.16, 17 - odhad výsledku

PS str. 14 - nejprve zkus odhadnout výsledek, pak příklad vypočítej a porovnej s ním svůj odhad (byl správnýsmile)

Anglický jazyk

Easter - Velikonoce

Easter egg - vajíčko

Easter bunny - králíček

basket - košík

spring - jaro

decorate - vyzdobit, ozdobit

seznam se s tématikou Velikonoc - slovíčka si můžeš poslechnout zde (slovíčka si zapiš do sešitu)

hravé úkoly týkající se tématu Velikonoc - zde (slovíčka, která neznáš si vyhledej ve slovníku)

učebnice str. 39 - vyber si obrázek a popiš, co se tam děje

PS str. 40

Vlastivěda

učebnice str. 26 - 29 - Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj

taktik PS str. 19, 20 (vyzkoušej pokud ses přihlásil do https://interaktivita.etaktik.cz/ - rodiče dostali informace do mailu)

Přírodověda

učebnice str. 56, 57 - kůže a dýchací soustava

PS str. 30, 31, 32/5

6. - 8. 4. (čtvrtek a pátek jsou velikonoční prázdniny)

Český jazyk

učebnice str. 108, 109 - 108 cv. 1 zapiš do ŠS (já = můj), přečti si kdy se píše naši/ naší

učebnice str. 109 - přečti si článek Poklady - zamysli se jestli máš také takové poklady a kde je máš schované

Pokud by ses chtěl zamýšlet a vytvářet zajímavé obrázky - Kidtown vydalo deník -zde ke stažení

Matematika

učebnice str. 18 - zapisování velkých čísel v textu - pomocí desetinných čísel, zopakuj si psaní desetinných čísel

učebnice str. 19 cv. 2 - vyřeš slovní úlohy - příklady vypočítej zpaměti nebo si je napiš na pomocný papír

PS str. 15 cv. 1, 2

Anglický jazyk

Zopakuj si slovíčka k Velikonocím, zkus napsat přání a nakreslit přání (slovíčka, která znáš napiš anglicky, ta která neznáš napiš česky). Přání můžeš vyfotit a poslat mi ho na mail zszamrsk@tiscali.cz  

I wish funny Easter - přeji krásné Velikonoce.

Vyrábím Easter eggs.smile

Vlastivěda

učebnice str. 30 - 31 - přečíst a udělat zápis 

Taktit - PS str. 15 nebo 17 podle kraje

Přírodověda

učebnice str. 58, 59 - oběh krve - nakresli si jednoduchý obrázek a popiš ho