4. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

27. 4. - 30. 4.

Český jazyk

Zopakuj si - jaké časy u sloves určujeme

Slovesa-cas

učebnice str. 100 - časování sloves v přítomném čase

PAMATUJ: V koncovkách slovesných tvarů v přítomném čase píšeme vždy -í (prosí, trpí, sází, vozím,...)

učebnice str. 101 cv. 4 napiš ve wordu na počítači (textový editor, nebo přímo do zprávy mailu) a mail mi pošli na zszamrsk@tiscali.cz, cv. 5 - ústně

PS str. 59

Matematika

učebnice str. 24 - písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem

na video se můžeš podívat na www.matyskova-matematika.cz

PS str. 17

Anglický jazyk

učebnice str. 46 - Odpověz na otázky podle sebe, vyber správnou odpověď (přiřaď správný obrázek)

PS str. 44 cv. 5 Nakresli a zapiš jídla, která máš rád. Pošli mi do mailu návrh jídelníčku (třeba na dva tři dny) - in English please (jídelníček můžeš ozdobit obrázky)

téma jídlo a pití - procvičení zde

Vlastivěda

učebnice str. 32 - Gotika (sloh) - udělej zápis a nakresli nebo vyhledej si ke slohu obrázky

vyhledej na internetu stavby, které si navštívil nebo můžeš navštívit a jsou v gotickém slohu - jejich jména si zapiš do sešitu

porovnej oba slohy - románský a gotický - jaké mají odlišnosti

PS str. 19 - Jan Lucemburký, Karel IV., Václav IV. 

Přírodověda

učebnice str. 65  - udělej ústně opakování (zkus, co nejméně hledat v učebnici)

učebnice str. 66 - Louka - prohlédni si obrázek, co vidíš na louce, zvládneš pojmenovat všechna zvířata, rostliny (str. 67)

PS str. 36, 37 cv. text o zvířátku, cv. 3

« zpět