4. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

20. 4. - 24. 4.

Český jazyk

učebnice str. 98 - jednuduché a složené tvary sloves

jednoduchý tvar  - kreslím, píšu, hraju si, češu se 

složený tvar - maloval jsem, nebudu spát, četl jsem si - zde se obejvuje pomocné sloveso být

učebnice str. 99 - tvar určitý a neurčitý (tvaru neurčitému se také říká infinitiv)

určitý tvar slovesa - určujeme u něj osobu, číslo, způsob a čas

neurčitý tvar - končí na -t nebo -ti (číst, psát, ...)

str. 98, 99 - zopakuj si vyjmenovaná slova - tato cvičení stačí ústně, ale nezapomeň si odůvodnit psaní I/Y

PS str. 58

do ŠS si zapiš tato slovesa a urči u nich osobu, číslo, způsob a čas 

osoba - 1., 2., 3.

číslo - jednotné nebo množné

způsob - oznamovací (pak určujeme čas), rozkazovací a podmiňovací

čas - přítomný, minulý, budoucí

PSALA JSEM, KOUPÍŠ, ČETLA BYCH, DÁVEJ

Matematika

učebnice str. 23 - písemné násobení jednocifeným číslem a číslem zakončený nulami (100, 400,...)

uč. str. 23 cv. 4 do ŠS - stačí zapsat příklad a vypočítat

PS str. 16 

Geometrie

Jak se povedla narýsovat síť krychle? Je jen jedno řešení nebo čtverce mohou být i jinak poskládané

uč. str. 58 cv. 1 - rozhodni , zda je na obrázku síť krychle

POVRCH KRYCHLE = obsah jeho 6 stran

S = 6 x a x a

Vypočti do sešitu obsah krychle, kterou si narýsoval (a = 5 cm)učebnice str. 59 - projdi si cvičení a vypočítej obsahy krychlí (zde kontrola) 

Do sešitu narýsuj čtverec a = 4 cm a 5 mm a kvádr a = 4 cm, b = 5 cm 5 mm. Zkus k tomu vypočítat jejich obsah a obvod (obsah S = a x a, S = a x b; obvod O = 4 x a, O = 2 (a + b))

Anglický jazyk

učebnice str. 44 - přečti si text, tabulku dole na stránce přepiš a doplň do sešitu

PS str. 43/4 - odpověz na otázky 

Procvič si slovní zásobu k tématu jídlo - zde

Porozumění textu - téma jídlo - zde

Vlastivěda

učebnice str. 30, 31 - Jan Lucemburský a Karel IV. - přečíst a udělat zápis

PS str. 18

Přírodověda

učebnice str. 64 - přečíst a zapsat do sešitu (zelenou část dole)

PS str. 35

« zpět