4. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

14. 4. - 17. 4.

Český jazyk

učebnice str. 95 - pozvánka, přečti si jaké náležitosti by měla mít pozvánka, zkus také takovou pozvánku napsat (na narozeniny, svátek, jinou akci), pozvánku vyfoť a pošli na mail zszamrsk@tiscali.cz

učebnice str. 97 - slovesa - co jsou to slovesa? Co všechno u sloves určujeme?

97 cv. 2 - ústně

PS str. 57

Matematika

učebnice str. 20, 21 - písemné sčítání, více sčítanců - zopakuj si pravidla sčítání a odčítán pod sebou (počítáme od jednotek)

PS str. 15

učebnice str. 22/4 do ŠS

geometrie

učebnice str. 56, 57, 58 - geometrická tělesa, zopakuj si jaká geometrická tělesa znáš, zopakuj si, jak vypadá síť krychle, zkus si takovou narýsovat, vystřihnout a složit (strana krychle a = 5 cm)

Anglický jazyk

lekce 9 - zapiš si slovíčka

Chit-chat-1-lekce-9

pomocí překladače na internetu (seznam.cz, google.cz) si poslechni správnou výslovnost 

učebnice str. 44 - ↑ naučit se číst píseň

PS str. 41, 42

Vlastivěda

učebnice str. 29 - opakování do ŠS

PS str. 17

Přírodověda

připomeň si text v učebnici str. 62, 63 o parku

PS str. 33, 34/16

Taktik PS str. 30/3, 31 (interaktivia Taktik)

« zpět