4. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

23. 3. - 27. 3.

Český jazyk

učebnice str. 88 - 91 - měkké vzory podstatných jmen, 89 cv. 7,91 cv. 6 - zapsat do ŠS

PS str. 53 cv. 2, 3, 4  , str. 54 cv. 2,3, 4, 5 - stačí najít chyby

Doufám, že ses pustil do čtení nějaké knihy - napiš mi na mail zszamrsk@tiscali.cz, do jaké knihy ses pustil, děkuji

Matematika

V matematice sis procvičil psaní velkých čísel,  jejich čtení, porovnávání

Tento týden budeme zaokrouhlovat - učebnice str. 10, 11 cv. 1, 3

PS str. 7 cv. 2, 4, 5

Zkus magické čtverce - uč. str. 12, PS str. 8 cv. 1

Zopakuj si probrané učivo PS str. 8 cv. 3, 4, 5, 6

Pamětné sčítání - uč str. 13 - cvičení si projdi ústně, PS str. 13 cv. 1, 2, 4, 5 (pokud budeš rychlík můžeš dořešit i zbytek cvičení na stránce)

Zkus vymyslet slovní úlohu - zapiš si ji a dej někomu vyřešit, pokdu si v kontaktu se spolužáky, někomu ji klidně pošli, poslat ji můžeš i mě

M - geometrie

Zůstaneme u geometrických tvarů - trojúhelník

učebnice str. 42 - 46 - stránky si pročti, podívej se na www.matyskova-matematika.cz , zkus si do sešitu narýsovat trojúhelník (a = 6 cm, b = 10 cm, c = 8 cm)

Anglický jazyk

učebnice str. 38, 39 - pročíst si, naučit se přivlastňování - Pavlovo - Paul´s, Pertovo - Peter´s (Petrovo auto - Petr´s car, Kubův medvídek - James´s teddy)

PS str 39 cv. 3, 4, str. 40 cv. 5

Vlastivěda

učebnice str. 23 - přečíst a odpovědět na žluté otázky

PS str. 14 cv. 3, 4

Přírodověda 

učebnice str. 57, 58 přečíst

učebnice str. 59 - odpovídej na otázky, odpovědi piš do sešitu

 

 

 

 

« zpět