4. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

25. 5. - 29. 5.

Prosím všechny, kteří se ještě nepřihlásili do google učebny, aby tak učinili

Čtvrtý ročník tam nalezne práci a poslechy na Anglický jazyk

Tento týden bude především opakování, ve škole se budeme snažit zjistit, jak a co všechno jste během výuky doma zvládli

Český jazyk

učebnice str. 108, 109 - podmiňovací způsob

tabulku ze strany 108 si zapiš do ŠS (Tvary podmiňovacího způsobu)

PS str. 63

Matematika

učebnice str. 26 cv. 3 (Přijdeš na příklad? Vyřeš do ŠS)

Popros rodiče, ať ti vymyslí příklady na písemné dělení

učebnice str. 27 - vyřeš slovní úlohy (stačí ústně)

Anglický jazyk

učebnice str. 50 - poslechni si text, k obrázkům správně přiřaď jednotlivé věty (poslech najdeš na google učebně)

učebnice str. 50 - dopiš text k orlovi, vyber si jiné zvíře s zkus několik vět k němu napsat, stáhni si k němu i obrázek a text pošli na zszamrks@tiscali.cz

PS str. 50

Vlastivěda

Zopakuj si téma Husa a husitství, zkus vytvořit křížovku

Přírodověda

Zkus se podívat do přírody, popros rodiče a nafoť některé rostliny a zvířata. Foto mi pošli na reditel@zszamrsk.cz 

« zpět