4. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

18. 5. - 22. 5.

Český jazyk

učebnice str. 106, 107 - slovesný způsob - oznamovací, rozkatovací

106/4 do ŠS, 107/4 - ústně

PS str. 62

Matematika

učebnice str. 26 - písemné dělení, 26/4 - ústně

PS str. 20, 21

Geometrie

narýsuj do sešitu - čtverec (a = 4 cm), obdélník (a = 6 cm, b = 3 cm), kružnici (k = 5 cm)

Anglický jazyk

učebnice str. 49 - přečti a poslechni si, přelož si článek (poslech najdeš v google učebně)

PS str. 49

Vlastivěda

učebnice str. 36, 37 - Husité se bouří - přečti si článek a zapiš si důležité informace

PS str. 22, 23

Přírodověda

v google učebně najdeš životní cyklus berušky - obrázky jsou ale zpřeházené, tak je musíš správně sestavit

učebnice str. 72, 73 - přečti sio článek o létě - do sešitu si zapiš od kdy do kdy  trvá a znaky léta

« zpět