3. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

20. 4. - 24. 4.

Český jazyk

V uč.str. 77 (pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se) projdi si ústně str.77 Písemně si procvič v PS str. 20 cv. 1,2 Písemně do školního sešitu vypracuj a je-li to možné, pošli ofocené: ONLINE HODINA – úterý 21.4. od 10 hodin – budeme opakovat vyjmenovaná slova po P, slovní druhy, rod, číslo, pád u podstatných jmen. + (procvičování z matematiky písemné sčítání a odčítání)

Matematika

Uč. str. 33 – 34 ústně + písemně procvičení v PS str. 28 (pokud jsi nedělal minulý týden) a str. 29 – zkus si Opakování

Geometrie

ONLINE HODINA – čtvrtek 23.4. 10 hodin - probereme rýsování čtverce. Budete potřebovat pravoúhlý trojúhelník, ořezanou tužku, bílý papír nebo sešit geometrie. Ostatní, kdo se nebudou účastnit online hodiny: samostudium uč. Geometrie str. 39 - 40

Anglický jazyk

Food - jídlo

Zopakuj si jaká slovíčka znáš. 

Aplle - jablko

Cake - koláč

Egg - vejce

Ice cream - zmrzlina

Juice - džus

Orange - pomeranč

Pizza - piza

Slovíčka si najdi v překladači (seznam, google) a poslechni si správnou výslovnost

Ovoce a zeleninu si procvič zde

Téma škola zde

Prvouka

Práce s textem: přečti si text Světlo a teplo a s jeho pomocí vyplň cvičení 1,2,3/ str. 45 pracovního sešitu na prvouku. Str. 46 – opakování + str. 43/ cv. 1, 2:

DOBROVOLNÉ POKUS: máte-li možnost trávníku, lze udělat následující pokus, proč je Slunce důležité pro rostliny. Část trávníku zakryjte papírovou krabicí, zatížíte ji, aby ji nemohl odfouknout vítr. Když stínění za dva týdny sundáte, budete pozorovat změnu, která může dětem osvětlit, k čemu je Slunce kytkám dobré. (tráva bude blednout, uvadat, žloutnout)

HÁDANKA: Který stát má ve vlajce červené slunce?

Svetlo-a-teplo

« zpět