3. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

25. 5 - 29. 5.

Ve třídě: se v první řadě budeme snažit mít se dobře a spokojeně, nějak se sžít s hygienickými podmínkami a užívat si toho, že můžeme být pohromadě. Až zpracujeme, co bude potřeba si vypovídat, namalovat, ukázat a sdělit, začneme hravou formou opakovat látku, kterou děti procházely samy s rodiči během nouzového stavu.Český jazyk

opakování vyjmenovaných slov po V + vyjmenovaná slova po Z a F + sloh (Pozvánka) [ústně uč. str. 91 – 95, písemně PS str. 28, 29, 30]

pojedeme opakování vyjmenovaných slov, slovních druhů, určování pádů u podstatných jmen
Přibereme vyjmenovaná slova po Z – z uč. na str. 93, 94
Děti si samy s pomocí internetu zkusí najít a sepsat vyjmenovaná slova po F (google)

ČTENÍ četba příběhů o kapce, které děti dělaly doma; SLOH – zkusíme si napsat a vyrobit pozvánku k oslavě narozenin; vybereme něco z čítanky nebo z knih v knihovně dle volby dětí

PÍSANKA str. 25, 26

Matematika

tento týden jen opakování

budeme hlavně opakovat a procvičovat sčítání a odčítání trojciferných čísel rozkladem a písemně; lichá – sudá čísla, zaokrouhlování na desítky, stovky; malou násobilku a když to půjde dobře, dělení se zbytkem číslem 2, 3, 4, 5, 6

GEOMETRIE – opakování geometrická tělesa (vrchol, hrana, stěna – str. 19); čtvercová a souřadnicová síť (str. 20), mnohoúhelníky (str. 33, 34, 35)

Anglický jazyk

na google učebně poslech AT SCHOOL (zopakuj si slovíčka týkající se tématu škola)

Prvouka

opakování - na školní zahradě - části těla kvetoucí rostliny – kořen, stonek, rozmnožování rostlin, list, květ – vyhledávání reálných vzorků

« zpět