3. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

18. 5. - 22. 5.

Online hodina (Zoom) úterý 19.5. 9:55 – 10.40
připrav si Sýkorčiny syrečky, prázdné papíry
[předpona vy-, práce se zákeřnými dvojicemi v Sýkorčiných syrečcích, příbuzná slova; procvičování malé násobilky a dělení se zbytkem]

Český jazyk

vyjmenovaná slova po V [uč. str. 89,90 ústně, písemně PS str. 26,27]
V učebnici nahoře na str. 89 a 90 si projdi obrázky, co které slovo znamená. „Zákeřné dvojice z modrých tabulek str. 89/2 a 90/ cv. 3 si opiš barevně do sešitu.
Pročti si Zákeřné dvojice v příloze 3_zákeřní dvojice_V.
Dál si upevňuj v paměti řadu vyjmenovaných slov.
Ústně si projdi cvičení v učebnici na obou stranách.
Písemně vypracuj v PS cvičení na str. 26, 27.

PSANÍ – písanka str. 24

Matematika

dělení se zbytkem číslem 5 a 6 [uč. str 40,41 ústně, písemně PS str. 32/ cv.
5,6,7,8 + str. 33/cv. 1,2,3,4]
učebnice str. 40, 41: nahoře si prohlédni číselnou osu, připomeň si násobky čísla 5 a 6.
Pracuješ podobně jako na předchozí stránce = dodržuješ dva kroky. Cvičení si projdi minimálně
ústně.
1) Najdeš nejbližší NIŽŠÍ násobek čísla 5 a vydělíš PĚTI. (Na číselné ose najdeš dělenec,
podíváš se doleva na nejbližší násobek pěti.)
2) To, co ti zbylo (=rozdíl mezi dělencem a nejbližším násobkem), zapíšeš jako zbytek.
Např.: (str. 40/ v. 1A první příklad)
27 : 5 = → na číselné ose se podívej, kde je číslo 27, podívej se doleva od prstu, kde je nejbližší násobek pěti, tzn. Kolikrát se pětka vejde 27 a kolik ti přebývá. Můžeš si představit, že dělíš mezi pět kamarádek pytlík s 27 bonbóny.. Kolik každá dostane a a kolik Ti zbude v pytlíku, co
už nejde mezi kamarádky podělit?
Obdobně si zkus dělení se zbytek číslem 6.
JE NUTNÉ UMĚT DOBŘE NÁSOBENÍ A DĚLENÍ čísly 2,3,4,5,6.
Pokud tápeš v násobcích čísla 6, musíš začít oprášením násobení a dělení.
Zde si můžeš ověřit, jak na tom jsi: https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Anglický jazyk

v google učebně najdeš poslech k měsícům a k aktivitě, která je pro daný měsíc typická.

Zkus tvořit další věty.

Prvouka

fotosyntéza – vypracuj písemně str. 48/ cv. 3
Fotosyntéza je složitá přeměna oxidu uhličitého a vody na výživu pro rostlinu (látky cukry, tuky, bílkoviny). Při této složité přeměně se do okolí rostliny uvolňuje KYSLÍK.
Celá tahle složitá operace se děje v LISTECH ROSTLINY (chloroplasty) a aby se tak dělo, musí na rostlinu svítit (nejlépe) SLUNEČNÍ SVĚTLO.


Co je pro tebe tedy důležité vědět?


Lidé a zvířata potřebují k životu KYSLÍK.
Rostliny a stromy jsou tak úžasné, že ve svých zelených částech pro nás ten kyslík vyrábějí.
Dělají to tak, že do sebe nasakují vodu a svými kořeny z hlíny nasakují minerály a v listech s pomocí SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ přeměňují oxid uhličitý na kyslík. Obrázek v příloze 3_fotosyntéza_datakabinet.

3_fotosynteza_datakabinet

« zpět