2. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

20. 4. - 24. 4.

Český jazyk

učebnice str. 71 - psaní hlásek uvnitř a na konci slov - stránku si pročti

ZUB - při výslovnosti slyšíme p, ale píšeme b, protože si řekneme jiný tvar slova dva zuby

učebnice str. 72 - B - P cv. 2, 3, 4 - ústně, ze cv. 4 si vyber jeden sloupeček do ŠS

učebnice str.73 - D - T cv. 2, 3, 4, 5 - ústně

PS str. 6 cv. 1, 2, 3, 4, 5

Písanka str. 6, 7, 8, 9

Matematika

velký PS str. 54, 55, 56, 57 procvičování v malé PS str. 38, 39, 40 ONLINE hodina v pondělí 20.4. 9.00: probereme spolu rozklady čísel, slovní úlohy v konkrétních cvičeních z velkého PS ONLINE hodina v pátek 20.4. 9.00: zopakujeme si rýsování, měření, porovnávání úseček, uděláme spolu cvičení na hodiny a osovou souměrnost a budeme pokračovat ve vyvozování násobků dvou (kartičky).

Prvouka

Přečti si text v PS str. 52 nahoře Pokojové rostliny, co potřebují k životu. Prohlédni si obrázky a názvy v příloze „Ukázky pokojových rostlin“. Ukaž si na ty, které jsou jedovaté (viz tabulka v PS str. 52 „Víš, že..“) Vypracuj v PS str. 52 cv.1. Až se vrátíme do školy, společně si zasadíme řízky zelence. Zatím si přečti na str. 52/ cv.3 a prohlédni na obrázku, co je to řízkování.

Pokojove-rostliny

« zpět