2. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

14. 4. - 17. 4.

Český jazyk

učebnice str. 70 - slova příbuzná - vymýšlej slova, která jsou k daným slovům příbuzná, můžeš si doma zasoutěžit - kdo k jakému slovu vymyslí více slov příbuzných

pozor na rozdíl mezi tvary slov a slo příbuznými - zde je to hezky vysvětleno

PS str. 5

Písanka str. 3, 4, 5

Matematika

Geometrie – str. 49: online hodina 14.4. v 9:00 na adrese posílané mailem.

(Rýsování úsečky, měření úsečky.)

Samostatně: Velký PS str. 50 – 53 + malý PS str. 36, 37.

Pomocná videa - podle čísla stránky: https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-5-dil-aktualizovane-vydani/

Prvouka

Prohlédni si oskenovaný list (2_jarni_kvetiny). Přepiš si do pracovního sešitu, z čeho se skládá kvetoucí rostlina. Vypracuj zbylé úkoly na str. 51 a 52.

Kvetiny-jarok

Pročti si oskenovaný list (2_žába). Do lesního sešitu si zaznamenej, jak se postupně z vajíčka vyvine žába. Dobrovolný úkol: najdi v okolí vašeho domu žábu.

Zaba

« zpět