2. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

6. 4. - 8. 4.

Český jazyk

učebnice str. 69 - přečti si básničku (cv. 1) - vezmi si k ruce pastelky a podívej, co je pro jakou barvičku typické (žlutá - sluníčko, červená - jablíčko,...), cv 3, 4 - ústně

PS str. 3, 4 cv. 1, 2

Písanka str. 22, 23 - jedna stránka je pro kluky a druhá pro děvčata, přepište básničku, vyluštěte vajíčka - slovo, které vám vyjde, dejte do různých tvarů, tak jako jste to dělali v učebnici

Matematika

Velký PS str. 48 – hodiny a digitální čas + malý PS str. 34 / cv. 1,2,3
Pusťte Matýskova videa – odkaz zde: 
https://www.matyskova-matematika.cz/5-dil/video/str-48/

Instrukce:

Dítě si prohlédne pozorně pergamen: uvědomuje si: hodin máme na ciferníku 12 a měří je malá ručička, velká ručička měří minuty, těch je 60, „mezi jednotlivými hodinami“ je 5 dílků a to je 5 minut. Velká ručička od 12 ke 3 uběhne 15 minut.

Digitální čas se zobrazuje ve 24hodinovém režimu. Nekončí u 12, ale u 24.

Nula se na digitálních hodinách nečte (např. 06:16 čteme 6:16).

Uvědomit si, kolik minut je zobrazeno na digitálních hodinách ve čtvrt a v půl.

HRA: Povídejte si o tom, co v kterou hodinu obvykle děláte. Máte-li doma papírové hodiny, posouvejte ručičky a povídejte si, co děláte. Během dne si zvědomujte společně čas (př. Právě jsi vstal, kolik je hodin? Vařím oběd, bude za dvě hodiny, kde bude malá ručička, kde bude velká, jak to bude vypadat na digitálních hodinách apod.)

cv. 3/ 48
1) Doplňte si nejdříve ručičky na hodinách – kdy vyšla z domu, kdy došla do školy.
2) Ukažte si na papírových hodinách, zda musela oběhnout velká ručička dokola.
3) Do zápisu pište digitální čas.
4) Odpověď nejdřív zformulujte společně s dítětem ústně, poté ho nechte odpověď zapsat.
Úkol k odevzdání: Zkuste s dítětem vymyslet obdobnou úlohu a společně si ji zapsat do „lesního sešitu“ . Vyfoťte ji a uložte ji do Školy v pyžamu na „odevzdat úkol“

Prvouka

Pracovní učebnice str. 49 – Jaro v lese.
Ve cvičení 3: buď odhadem, kam patří obrázek a kontrola čísla na rubu rozepsáním násobků např.
9 . 2 = 9 + 9 atd.
Stříhá se jen spodní řada.

Pozorování jarní přírody:
Úkol k odevzdání: vyfoťte doma nebo nejbližším okolí změny v přírodě a uložte je na Školu v pyžamu do „Odevzdat úkol.“

« zpět