2. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

27. 3. - 3. 4.

Český jazyk

Písanka 2 - str. 1, 2

Učebnice str. 66 - cv. 8 (ústně), 10 do ŠS, 67 - 1, 2, 3, slova ze cv. 3 napiš do ŠS

PS str. 52 cv. 1, 2, 5, str. 53, pro ty, co si chtějí zasoutěžit a získat body, mohou udělat stranu 54

Matematika

Cíl: početní operace, slovní úlohy a obchodování v číselném oboru 0 až 100, příklady se závorkou, vyvozování násobení 4 a násobení 5, procvičování písemné sčítání a odčítání

Str. 44, 45, 46, 47 ve velkém PS, str. 31, 32, 33 v malé PS

Ondra – úloha pro rozvíjení logického myšlení ( na konci instrukcí z MAT.)

Instrukce:

Co budete vědět po tomto týdnu:

Když mám závorku v příkladu, počítám nejdřív závorku.

Co to je součet a co to je rozdíl.

Procvičíš si písemné sčítání a odčítání (pod sebe).

Dejte si na to čas, začíná to být obtížnější. Tam, kde je Matýsek s pergamenem, si důkladně prohlédněte, co píše.


PAMATUJTE: když máte v příkladu závorky, nejdřív počítáte závorku.

Matýskovo video – cvičení 3, 2. minuta: Matýskova kouzelná tabule zde: https://www.matyskova-matematika.cz/5-dil/video/str-44/

Násobení čtyřmi, cvičení 1., od 30. sekundyhttps://www.matyskova-matematika.cz/5-dil/video/str-45/

Násobení pěti: cvičení 2. nalezneš ve stejném videu od 25. sekundy.

Str. 46/ cv. 1: písemné sčítání a odčítání, jak na to: video: https://www.matyskova-matematika.cz/5-dil/video/str-46/

Str. 46/ cv. 4 – tady pomůže, když si připomeneš:
Při sčítání číslům říkáme:

SČÍTANEC + SČÍTANEC = SOUČET [protože sčí-táš]

Při odčítání číslům říkáme:

MENŠENEC – MENŠITEL = ROZDÍL [protože jsi vlastně zjišťoval, o kolik je to druhé číslo menší než první]

ONDRA (příklad vedoucí k logickému uvažování, potřebuje na to čas, chvíli to promýšlet a zkoušet. Pokud je to těžké, nechte být.

Ondrášku, podívej se na cvičení 3/ str. 46: je tam tabulka, v tabulce jsou čísla, vedle jsou příklady napsané způsobem např. C1 + A3 =.

Zkus si nakreslit tabulku o dvou řádcích (A, B) a dvou sloupcích (1, 2).

A do téhle tabulky doplň čísla tak, aby se všechny příklady daly vypočítat.
Zadání pro příklady by bylo:

A1 – B1

A1 – A2

A1 + A2

A1 + B1

Pokud vymyslíš více možností, pošli mi je. S matematikou samou radost :) Ahoj.

Prvouka

 str. 46/ cv. 1,2,4,5

str. 47/ cv. 7,8

str. 48 (Velikonoce)/1, 2, 4, 5

Instrukce:

První větu cv. 1 /str. 46 vynechejme!

Proč? Určení astronomického začátku jara je složité. Naposledy začalo jaro 21.3. v roce 2013, od roku 2014 připadá jarní rovnodennost na 20.3. a bude tomu tak celé 21. století (vyjma roku 2048, kdy jaro začne 19.3.). Teprve až v roce 2102 připadne jarní rovnodennost opět na 21.3.

Správně vyplněný text v prvouce: Jaro začíná [20. nebo 21. března]. Jarní měsíce jsou [březen, duben, květen]. Jarní rovnodennost znamená, že den i noc jsou [stejně dlouhé]. Až do začátku léta se bude [den] prodlužovat a [noc] zkracovat.

Téma Velikonoce: děti se seznamují s tradicemi, obvykle den odpovídá jednomu hlavnímu velikonočnímu dni.

Popeleční středa: nazývá se taky Sazometná, nebo Škaredá nebo Smetná. Sazometná proto, že staří Čechové v tento den vymetali z komína saze. Škaredá se jí říká nejspíš proto, že se v tento den Jidáš na Ježíše škaredil, žaloval. V tento den se neměl nikdo škaredit, protože by se pak škaredil každou středu v roce. → děti si kolem sebe uklízí, zametají, utírají prach, usmívají se, pomáhají si a jsou na sebe hodné.

Zelený čtvrtek: lidé v tento den vstávali velice časně a všichni se omyli rosou – rosa prý zabraňovala nemocem. Kdo snědl před východem slunce pečivo namazané medem, byl po celý rok chráněný před uštknutím hadů a před žihadly vos. Jedla se jen zelená strava (špenát, zelí), aby byl člověk zdravý po celý rok. → pro děti ochutnávka jídla.

Velký Pátek: tento den je připomínkou smrti Ježíše Krista, a proto je prožíván ve znamení smutku, ticha a rozjímání. Podle evangelií zemřel Ježíš na kříži ve tři hodiny odpoledne. Přibližně v tento čas se proto scházejí věřící ke zvláštní bohoslužbě. Na Velký pátek byla výzdoba kostela chudá, bez květin a svící na oltáři. Písně se zpívaly bez doprovodu varhan a zvony mlčely. Lidová tradice vypráví o údajném otevírání pokladů ve skalách.

Bílá sobota, neděle, pondělí: hospodyně pekly mazanec a velikonočního beránka. Muži a chlapci pletli pomlázky z vrbového proutí a děvčata zdobila vajíčka.

« zpět