2. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

23. 3. - 27. 3.

Český jazyk

písanka - další 2 strany

PS str. 50, 51 - procvičení měkkých a tvrdých souhlásek, zopakuj si i u/ú/ů

učebnice str 66 cv. 5 (pojmenuj zvířátka), 6 - cvičení si společně přečtěte a doplňte i/y, cvičení stačí udělat ústně

Matematika

Cíl: řešit a procvičovat příklady v číselném oboru 0 – 59 (velký PS str. 42, 43, 44 + malý PS str. 26 - 30)

Instrukce:

Pracuj se stíratelnou osou, znázorni si na ní jednotlivé příklady.
Namaluj a nastříhej si mince a znázorňuj si příklady pomoci papírových peněz (nebo když ti rodiče půjčí dostatek skutečných mincí)

procvičuj si příklady i zpaměti, že si zakrýváš výsledek tak, abys postupně dokázal(a) počítat zpaměti.

Strana 42/cv. 1,2,3,4,5

Ve cv. 2/str. 42 nezapomeň na druhou část zadání: příklady větší než 32 a zároveň menší než 52, vybarvi žlutě – vezmi si na to číselnou osu, ať to vidíš před sebou.

Ve cv. 5/str. 42 – pusť si nejdřív Matýskovo video – odkaz dole cvičení 5:
http://www.matyskova-matematika.cz/5-dil/video/str-42/Proč si myjeme ruce? Proč si je musíme nutně mýt v dnešních dnech, kdy je zavřená škola?

Strana 43/ cv. 1,2,3,4,5

cv. 1: Zakroužkuj barevně nahoře vždy jednou pastelkou jednotky hmotnosti (gram, kilogram), délky (centimetr, metr), objemu (litr, hektolitr), teploty (stupeň Celsia - °C), času (sekunda, minuta, hodina).

Připomeň si: Čím měříme hmotnost? [Čím vážíme mouku, tebe u lékaře, jablka v obchodě?] Čím měříme délku úsečky? Čím měříme čas? Čím měříme teplotu? Kolik je teď na teploměru venku?

U cv. 5: Všimni si, že v grafickém znázornění dole vpravo je napsáno POČET DĚTÍ. Polohu čísel na číselné ose zakresli odhadem.

Strana 44/ cv. 1,2,3,4,5

u cv.3: pečlivě si PROHLÉDNI, co je na pergamenu. Je tam ZÁVORKA. Nejdříve počítáme závorku. Kdybys nedal přednost závorce, výsledek by mohl být jiný. Piš si pomocný výsledek nad závorku.

U cv. 5: pusť si nejdřív výukové video zde, dole cvičení 5:
http://www.matyskova-matematika.cz/5-dil/video/str-44/

pro rychlíky: zkus vymyslet podobnou slovní úlohu, zapiš si jí a vlož do sešitu.

Prvouka

Cíl: ohleduplné chování k přírodě, ochrana rostlin a živočichů + opakovací list (str. 44/ cv. 1,2,3 + str. 45)

 

 

« zpět