2. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

25. 5. - 29. 5.

Český jazyk

opakování (uč. str. 88, 89 + PS str. 18)+ sloh – Vypravování(návaznost na reflexi, co dítě zažívalo nebo uč. str. 87) + Popis (návaznost na látku z prvouky-zvíře nebo uč. str. 61, případně popis osoby uč. str. 68)

 ve třídě: opakování učiva z doby nouzového stavu: měkké, tvrdé slabiky; doplňování hlásek ve slovech, kořen slova – která slova jsou příbuzná; psaní souhlásek, které se jinak píší a jinak vyslovují; slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

 ČTENÍ příběhy kapky, čítanka nebo knihy – dle dohody ve třídě

Matematika

opakování + násobení a dělení číslem 3 (velký PS str. 14, 15, 16; malý PS str. 3, 4)

 ve třídě budeme opakovat: sčítání – odčítání 0-100 rozkladem, zpaměti, ukážeme si písemně.

 GEOMETRIE: opakování - úsečka, délka, měření a rýsování úsečky; prostorové stavby z krychlí

Prvouka

Dny v týdnu + Části dne str. 68, 69

opakování měsíců v roce, znaky jara prakticky na zahradě, zvířecí rodiny, hravou formou základní znaky savci, ptáci, ryby (kde žije, jak dýchá, co má na povrchu, jak se pohybuje)

« zpět