2. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

18. 5. - 22. 5.

Online hodina – úterý 19.5. v 16:00. Připrav si smsku s následujícím vzkazem: → Plán online hodiny:
David: píše Lauře, že si zapomněl ve škole napsat, kdy odjíždíme na školní výlet a co si má vzít s sebou.
Laura: píše Adélce, že by se u ní ráda odpoledne ve tři hodiny stavila na návštěvu, jestli bude Adélka doma.
Adélka: píše Ondrovi, jestli by se nechtěl potkat v parku a zahrát si nějakou hru s míčem.
[Ondra píše Adélce odpověď na její smsku.]
Smsky si budeme číst na online hodině BEZ HÁČKŮ A ČÁREK. A zkusíme podobným způsobem odpovídat.


Komunikační cvičení: přečtu krátkou zprávu, děti se zamýšlejí, kdo zprávu asi psal, komu a proč.
Samy zkusí vymyslet smsku na modelovou situaci, kterou jim řeknu při online hodině.
Vyjadřování vět jinými slovy, tak aby význam zůstal stejný (zkusíme).
Hra s dě a tě – vymýšlení vět, kdy je tě nebo ně samostatné slovo (př. Mám tě rád.)
Slabika „fě“ – vyskytuje se velice málo, ale mohou se s ní potkat: žirafě, trefě, harfě → budou zkoušet vymýšlet
věty.
Hra „Slyším – vidím – maluji“- slabiky barvou (na monitoru) – děcka poslouchají slova a malují kytičky podle
slabiky.
Vymýšlení co nejvíce slov s danou skupinou hlásek v časovém limitu.
Plus matematika podle situace (násobení, dělení dvěma, pojmy – viz níže)

Český jazyk

slova se skupinami dě, tě, ně a bě, pě, vě, mě. [ v uč. str. 83, 85, 86 pouze ústně vybraná
cvičení, písemně v PS str. 14-17)
ústně v učebnici str. 83/ cv. 7, 11
ústně v učebnici str. 85/ cv. 3
ústně v učebnici str. 86/ cv. 7

PSANÍ – písanka str. 20-24

Matematika

násobení číslem 3, procvičování pojmů 2krát menší, 2krát větší, o 2 menší, o 2 větší; sčítání a odčítání zpaměti do sta
písemně PS str. 11, 12, 13
procvičování sčítání a odčítání v oboru 0-100: zde

Prvouka

str. 62, 63 - Ryby

2_ryby_plazi_obojzivelnici

« zpět