2. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

4. 5. - 7. 5.

ONLINE HODINA: 5.5. a 7.5.: potřebuješ kartičky (písmeno B, P, D, T, Ď, Ť máme) + 8 prázdných kartiček, pravítko, kartičky s násobky.

Český jazyk

Učebnice str. 75 – 78 (projdeme na online hodině, offline děti si udělají ústně)

Písemně procvičuj v PS str. 9/ cv. 3 + str. 10

Slova, která si nemůžeme zdůvodnit a musíme si pamatovat, pastelkami napíšeme barevně do školního sešitu:
HNED, TEĎ, AŤ, DNES, PŘES, AŽ, JIŽ, KDYŽ, NEŽ, UŽ

Písanka: str. 12 – 15

Matematika

procvičuj počítání v oboru 0 až 100 v malém PS (zelený): str. 41, 42 a str. 62 .

Společně na online hodině budeme pokračovat v násobcích 2 ve velkém PS str. 3,4,5.

Prvouka

Prohlédni si obrázky v příloze („Ptáci+Zvířecí rodiny“) a přečti si povídání.
Zkus s pomocí textu vyplnit cvičení.

Str. 58: vystřihni si kartičky ze str. 59, zkus vyplnit členy zvířecích rodin.

Zde najdeš hru na poznávání ptáků podle toho, jak vypadá, jaký má hlas a kde hnízdí: http://hry.birds.cz/

Jaké ptáky pozoruješ kolem svého domu v zahradě nebo na krmítku?

2_ptacizvireci-rodiny

« zpět