2. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

Domácí příprava

23. - 27.3.

Český jazyk

písanka - další 2 strany

PS str. 50, 51 - procvičení měkkých a tvrdých souhlásek, zopakuj si i u/ú/ů

učebnice str 66 cv. 5 (pojmenuj zvířátka), 6 - cvičení si společně přečtěte a doplňte i/y, cvičení stačí udělat ústně

Matematika

Cíl: řešit a procvičovat příklady v číselném oboru 0 – 59 (velký PS str. 42, 43, 44 + malý PS str. 26 - 30)

Instrukce:

Pracuj se stíratelnou osou, znázorni si na ní jednotlivé příklady.
Namaluj a nastříhej si mince a znázorňuj si příklady pomoci papírových peněz (nebo když ti rodiče půjčí dostatek skutečných mincí)

procvičuj si příklady i zpaměti, že si zakrýváš výsledek tak, abys postupně dokázal(a) počítat zpaměti.

Strana 42/cv. 1,2,3,4,5

Ve cv. 2/str. 42 nezapomeň na druhou část zadání: příklady větší než 32 a zároveň menší než 52, vybarvi žlutě – vezmi si na to číselnou osu, ať to vidíš před sebou.

Ve cv. 5/str. 42 – pusť si nejdřív Matýskovo video – odkaz dole cvičení 5:
http://www.matyskova-matematika.cz/5-dil/video/str-42/Proč si myjeme ruce? Proč si je musíme nutně mýt v dnešních dnech, kdy je zavřená škola?

Strana 43/ cv. 1,2,3,4,5

cv. 1: Zakroužkuj barevně nahoře vždy jednou pastelkou jednotky hmotnosti (gram, kilogram), délky (centimetr, metr), objemu (litr, hektolitr), teploty (stupeň Celsia - °C), času (sekunda, minuta, hodina).

Připomeň si: Čím měříme hmotnost? [Čím vážíme mouku, tebe u lékaře, jablka v obchodě?] Čím měříme délku úsečky? Čím měříme čas? Čím měříme teplotu? Kolik je teď na teploměru venku?

U cv. 5: Všimni si, že v grafickém znázornění dole vpravo je napsáno POČET DĚTÍ. Polohu čísel na číselné ose zakresli odhadem.

Strana 44/ cv. 1,2,3,4,5

u cv.3: pečlivě si PROHLÉDNI, co je na pergamenu. Je tam ZÁVORKA. Nejdříve počítáme závorku. Kdybys nedal přednost závorce, výsledek by mohl být jiný. Piš si pomocný výsledek nad závorku.

U cv. 5: pusť si nejdřív výukové video zde, dole cvičení 5:
http://www.matyskova-matematika.cz/5-dil/video/str-44/

pro rychlíky: zkus vymyslet podobnou slovní úlohu, zapiš si jí a vlož do sešitu.

Prvouka

Cíl: ohleduplné chování k přírodě, ochrana rostlin a živočichů + opakovací list (str. 44/ cv. 1,2,3 + str. 45)

27. 3. - 3. 4.

Český jazyk

Písanka 2 - str. 1, 2

Učebnice str. 66 - cv. 8 (ústně), 10 do ŠS, 67 - 1, 2, 3, slova ze cv. 3 napiš do ŠS

PS str. 52 cv. 1, 2, 5, str. 53, pro ty, co si chtějí zasoutěžit a získat body, mohou udělat stranu 54

Matematika

Cíl: početní operace, slovní úlohy a obchodování v číselném oboru 0 až 100, příklady se závorkou, vyvozování násobení 4 a násobení 5, procvičování písemné sčítání a odčítání

Str. 44, 45, 46, 47 ve velkém PS, str. 31, 32, 33 v malé PS

Ondra – úloha pro rozvíjení logického myšlení ( na konci instrukcí z MAT.)

Instrukce:

Co budete vědět po tomto týdnu:

Když mám závorku v příkladu, počítám nejdřív závorku.

Co to je součet a co to je rozdíl.

Procvičíš si písemné sčítání a odčítání (pod sebe).

Dejte si na to čas, začíná to být obtížnější. Tam, kde je Matýsek s pergamenem, si důkladně prohlédněte, co píše.


PAMATUJTE: když máte v příkladu závorky, nejdřív počítáte závorku.

Matýskovo video – cvičení 3, 2. minuta: Matýskova kouzelná tabule zde: https://www.matyskova-matematika.cz/5-dil/video/str-44/

Násobení čtyřmi, cvičení 1., od 30. sekundy: https://www.matyskova-matematika.cz/5-dil/video/str-45/

Násobení pěti: cvičení 2. nalezneš ve stejném videu od 25. sekundy.

Str. 46/ cv. 1: písemné sčítání a odčítání, jak na to: video: https://www.matyskova-matematika.cz/5-dil/video/str-46/

Str. 46/ cv. 4 – tady pomůže, když si připomeneš:
Při sčítání číslům říkáme:

SČÍTANEC + SČÍTANEC = SOUČET [protože sčí-táš]

Při odčítání číslům říkáme:

MENŠENEC – MENŠITEL = ROZDÍL [protože jsi vlastně zjišťoval, o kolik je to druhé číslo menší než první]

ONDRA (příklad vedoucí k logickému uvažování, potřebuje na to čas, chvíli to promýšlet a zkoušet. Pokud je to těžké, nechte být.

Ondrášku, podívej se na cvičení 3/ str. 46: je tam tabulka, v tabulce jsou čísla, vedle jsou příklady napsané způsobem např. C1 + A3 =.

Zkus si nakreslit tabulku o dvou řádcích (A, B) a dvou sloupcích (1, 2).

A do téhle tabulky doplň čísla tak, aby se všechny příklady daly vypočítat.
Zadání pro příklady by bylo:

A1 – B1

A1 – A2

A1 + A2

A1 + B1

Pokud vymyslíš více možností, pošli mi je. S matematikou samou radost :) Ahoj.

Prvouka

 str. 46/ cv. 1,2,4,5

str. 47/ cv. 7,8

str. 48 (Velikonoce)/1, 2, 4, 5

Instrukce:

První větu cv. 1 /str. 46 vynechejme!

Proč? Určení astronomického začátku jara je složité. Naposledy začalo jaro 21.3. v roce 2013, od roku 2014 připadá jarní rovnodennost na 20.3. a bude tomu tak celé 21. století (vyjma roku 2048, kdy jaro začne 19.3.). Teprve až v roce 2102 připadne jarní rovnodennost opět na 21.3.

Správně vyplněný text v prvouce: Jaro začíná [20. nebo 21. března]. Jarní měsíce jsou [březen, duben, květen]. Jarní rovnodennost znamená, že den i noc jsou [stejně dlouhé]. Až do začátku léta se bude [den] prodlužovat a [noc] zkracovat.

Téma Velikonoce: děti se seznamují s tradicemi, obvykle den odpovídá jednomu hlavnímu velikonočnímu dni.

Popeleční středa: nazývá se taky Sazometná, nebo Škaredá nebo Smetná. Sazometná proto, že staří Čechové v tento den vymetali z komína saze. Škaredá se jí říká nejspíš proto, že se v tento den Jidáš na Ježíše škaredil, žaloval. V tento den se neměl nikdo škaredit, protože by se pak škaredil každou středu v roce. → děti si kolem sebe uklízí, zametají, utírají prach, usmívají se, pomáhají si a jsou na sebe hodné.

Zelený čtvrtek: lidé v tento den vstávali velice časně a všichni se omyli rosou – rosa prý zabraňovala nemocem. Kdo snědl před východem slunce pečivo namazané medem, byl po celý rok chráněný před uštknutím hadů a před žihadly vos. Jedla se jen zelená strava (špenát, zelí), aby byl člověk zdravý po celý rok. → pro děti ochutnávka jídla.

Velký Pátek: tento den je připomínkou smrti Ježíše Krista, a proto je prožíván ve znamení smutku, ticha a rozjímání. Podle evangelií zemřel Ježíš na kříži ve tři hodiny odpoledne. Přibližně v tento čas se proto scházejí věřící ke zvláštní bohoslužbě. Na Velký pátek byla výzdoba kostela chudá, bez květin a svící na oltáři. Písně se zpívaly bez doprovodu varhan a zvony mlčely. Lidová tradice vypráví o údajném otevírání pokladů ve skalách.

Bílá sobota, neděle, pondělí: hospodyně pekly mazanec a velikonočního beránka. Muži a chlapci pletli pomlázky z vrbového proutí a děvčata zdobila vajíčka.

6. - 8. 4. (ve čtvrtek a v pátek jsou velikonoční prázdniny)

Český jazyk

učebnice str. 69 - přečti si básničku (cv. 1) - vezmi si k ruce pastelky a podívej, co je pro jakou barvičku typické (žlutá - sluníčko, červená - jablíčko,...), cv 3, 4 - ústně

PS str. 3, 4 cv. 1, 2

Písanka str. 22, 23 - jedna stránka je pro kluky a druhá pro děvčata, přepište básničku, vyluštěte vajíčka - slove, které vám vyjde, dejte do různých tvarů, tak jako jste to dělali v učebnici

Matematika

Velký PS str. 48 – hodiny a digitální čas + malý PS str. 34 / cv. 1,2,3
Pusťte Matýskova videa – odkaz zde:
https://www.matyskova-matematika.cz/5-dil/video/str-48/

Instrukce:

Dítě si prohlédne pozorně pergamen: uvědomuje si: hodin máme na ciferníku 12 a měří je malá ručička, velká ručička měří minuty, těch je 60, „mezi jednotlivými hodinami“ je 5 dílků a to je 5 minut. Velká ručička od 12 ke 3 uběhne 15 minut.

Digitální čas se zobrazuje ve 24hodinovém režimu. Nekončí u 12, ale u 24.

Nula se na digitálních hodinách nečte (např. 06:16 čteme 6:16).

Uvědomit si, kolik minut je zobrazeno na digitálních hodinách ve čtvrt a v půl.

HRA: Povídejte si o tom, co v kterou hodinu obvykle děláte. Máte-li doma papírové hodiny, posouvejte ručičky a povídejte si, co děláte. Během dne si zvědomujte společně čas (př. Právě jsi vstal, kolik je hodin? Vařím oběd, bude za dvě hodiny, kde bude malá ručička, kde bude velká, jak to bude vypadat na digitálních hodinách apod.)

cv. 3/ 48
1) Doplňte si nejdříve ručičky na hodinách – kdy vyšla z domu, kdy došla do školy.
2) Ukažte si na papírových hodinách, zda musela oběhnout velká ručička dokola.
3) Do zápisu pište digitální čas.
4) Odpověď nejdřív zformulujte společně s dítětem ústně, poté ho nechte odpověď zapsat.
Úkol k odevzdání: Zkuste s dítětem vymyslet obdobnou úlohu a společně si ji zapsat do „lesního sešitu“ . Vyfoťte ji a uložte ji do Školy v pyžamu na „odevzdat úkol“

Prvouka

Pracovní učebnice str. 49 – Jaro v lese.
Ve cvičení 3: buď odhadem, kam patří obrázek a kontrola čísla na rubu rozepsáním násobků např.
9 . 2 = 9 + 9 atd.
Stříhá se jen spodní řada.

Pozorování jarní přírody:
Úkol k odevzdání: vyfoťte doma nebo nejbližším okolí změny v přírodě a uložte je na Školu v pyžamu do „Odevzdat úkol.“