1.ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

Domácí příprava

23. - 27.3.

Český jazyk

Slabikář - strana 64, 65 - nauč se nové písmenko, pracuj podle zadání dole ve Slabikáře, ale vezmi k ruce i skládací abecedu a skládej slovíčka, zksu také vymýšlet slova na písmenko Ž (barva, strom, plod, město, zvíře, rostlina,...)

Písanka - str. 40 - zopakuj si psaní písmen, která umíš, napiš si do písanky slova, která ti dělala problém

Matematika

(celkem tři stránky ve velkém PS + dvě stránky v malém PS)

Velký PS. 50 cv. 1 – tvoření otázek a odpovědí. Nejdřív si to projdi jako ve škole, a pak je potřeba opora rodiče: Klaďte otázky typu Komu taje nejvíc sněhuláků? Které dávce taje nejvíce/nejméně sněhuláků? Kterému chlapci taje nejvíce/nejméně sněhuláků? Kterým dětem taje více než sedm sněhuláků? (a podobně: cíl, aby se žák orientoval v přečteném textu tak, že je schopný vyvozovat na konci vyvozovat, zda věta je pravda nebo lež – dělá to tak, že si nejdřív nejde na začátku řádku správné jméno, a v řádku hledat odpovídající číselné údaje a pak odpovědět na otázku. Je to několik věcí najednou, dejte si na to čas a klid.)

Když se vám povede to procvičit, přecházíte na str. 50/ cv. 2, žák posuzuje, jestli je výrok pravda nebo lež (ano – ne → zaškrtává křížkem). Potřebné údaje si žák usí vyhledat ve cv.1/ str.50.

Pokračujete na další stranu.

Str. 51/ cv.1,2

u cv. 3 – HRA: počítáte řetěz s dítětem, dítě čte nahlas, první část příkladu žák, druhou část vy, nebo opačně.
Obměna (ztížená verze): žák čte už jen očima první část příkladu, výsledek řekne nahlas, potichu očima druhou část příkladu, konečný výsledek nahlas.

Str. 51/ cv. 4

Str. 52/ cv. 1 → Na procvičování HRA: dítě si položí hlavu na stůl (předstírá spánek). Rodič říká příklady i s výsledky. Pokud řekne špatný výsledek, spáč se co nejrychleji napřímí. Několikrát po sobě opakujeme.

Str.52/cv. 3 → HRA: Rodič vymyslí k některému příkladu slovní úlohu. Dítě hledá, který příklad se k úloze hodí. Pak se prohodí. Např.: Na stráni bobovalo 9 dětí. Pět jich muselo odejít domů. Kolik dětí na stráni zůstalo? Dítě ukáže na příklad 9 – 5 = 4.

str. 52/ cv. 3,4

Str. 53/ cv. 1,2,3,4

Procvičování malý PS str. 46 a 47

Prvouka

str. 58 – Třídíme odpady str. 48/ cv. 1

Přečtěte dětem „Pohádku o popelnici“ (viz odkaz) a povídejte si společně o tom, co všechno třídíme, kde se ve Vaší blízkosti nachází kontejnery na plast, papír, sklo, proč je důležité třídit (šetříme lesy, nemusíme těžit tolik sklářského písku = šetříme krajinu)

www.etaktik.cz/kestazeni/pohadkaopopelnici.doc

Vytvořte si mapu okolí svého bydliště (okolní cesty, co kolem máte) a vyznačte si, kde se v okolí nacházejí kontejnery.

Str. 49

30. 3. - 3. 4.

Český jazyk

Slabikář str. 66, 67 - upevni si písmenko Ž, ž, přečti si článek o ježkovi, zkus ho převyprávět nebo se maminky či tatínka zeptej, co se v článku dozvěděl a naopak, vezmi k ruce skládací abecedu a sestav názvy zvířat (používej písmenka, která umíš)

Písanka - str. 1, 2, 3 - nauč se písmenko r - než budeš psát do písanky, písmenko si obtáhni, na velký papír zkus také napsat několik písmen, zkus vymýšlet slova, která začínají na r (schválně jestli jich vymyslíš 10)

Male-r

Matematika

Cíl: Procvičování sčítání a odčítání v oboru do 10 při obchodování a ve slovních úlohách a jejich řešení. Důraz na tvoření otázek, práce s mincemi a práci s kartičkami při rozkladech čísel (názornost, haptická fixace, rozvoj představivosti → ulehčí jim to v budoucnu práci)

velký PS str 54, 55, 56, 57 + poslední strana v malé PS

Instrukce pro domácí výuku:

str. 54/ cv. 1: žák přečte zadání, utvoří k úloze otázku a odpověď, k úloze dopíše příklad. Potom vybarví v řadě tolik mincí, kolik nákup stál. Jinou možnost zaplacení vyjádří vybarvením mincemi v pytlíčku.

Co musí dítě udělat: prohlédnout si úvodní obrázek, zjistit z něho ceny zimního oblečení.

Obměna: co může udělat, když je bystrý: vymyslet a zapsat všechny možnosti platby daného nákupu (pracovat s papírovými mincemi, které si buď vytisknete – viz příloha ve Škola v pyžamu – matematika v týdnu 23.-27.3., nebo zapůjčte svoje vlastní skutečné mince, otřené dezinfekcí kvůli prevenci nákazy).

Např.: 10 = 5 + 5

10 = 5 + 2 + 1 + 1 + 1

10 = 10 + 0 .. atd.

Str. 54/cv. 2: dítě přečte větu a utvoří otázku:

„MILADA MÁ 10 KORUN A KOUPILA SI ŠÁLU.“ „Kolik stojí šála?“ „Kolik musí za šálu zaplatit?“.

K úloze dopíše příklad a pak škrtne v řadě tolik mincí, kolik nákup stál. Jinou možnost zaplacení vyjádří škrtnutím mincí v pytlíčku.

Str. 55 / cv. 1 a 2: dítě přečte slovní zadání a předtištěnou odpověď na slovní úlohu a snaží se utvořit správně otázku (Kolik koulí uválí Kája a Pepa dohromady?) → zapíše příklad, znázorní si ho kolečky (je to důležité pro děti, které si to potřebují namalovat, aby to lépe pochopily!)

Str. 55/ cv. 3: rozklad čísla na dva a tři sčítance.

Použijete kartičky, které jste si vyzvedli ve škole. Dítě si příklad znázorní před sebe, pak napíše.

Když to nepůjde, zahrajte si hru: jeden sčítanec položíte vy, druhý doplní dítě.

Str. 56 a 57: procvičování známých geometrických tvarů – kruh, čtverec, trojúhelník,

Práce s kartičkami – názornost, jsou v sadě i znaky pro menší, větší, rovná se, nerovná se.

Skládat kartičky za sebou vzestupně a sestupně.

Těžší hra: použití číselné osy: rodič říká příklady a dítě figurkou skáče na číselné ose na správný výsledek.

HRA: je potřeba připravit si herní plán, obdélník 3 x 4 pole. V poli vlevo nahoře je písmeno S (jako start), tam postaví dítě hrací figurku.

První řádek budou v polích za sebou čísla: 0, 1, 2.

Ve druhém řádku budou čísla: 3, 4, 5, 6.

Ve třetím pak čísla 7, 8, 9, 10.

Dále se postupuje podle pokynů dospělého, který zadává příklady. Dítě se posunuje vždy na to políčko, které je výsledkem příkladu.

Prvouka

Cíl: dítě se seznamuje s přírodou na jaře, popisuje rozdíly mezi ročním obdobím zima a jaro, uvědomuje si, co se děje na zahrádce, v okolí domova. Dítě se seznamuje s významem a tradicemi Velikonoc.

PS str. 51+52 + str. 60 (Velikonoce)

Instrukce pro širší domácí výuku (dobrovolné):

Vyhledejte v encyklopedii nebo na internetu obrázky prvních jarních květin → seznamte děti s jejich názvy (hra na poznávání): sněženka, narcis, bledule, tulipán, krokus, prvosenka, petrklíč, sedmikráska, fialka, sasanka.

Vyhledejte v encyklopedii i obrázky ptáků, kteří se k nám na jaře vracejí: čáp, vlaštovka, kos, vrabec, sýkora. Povídejte si, kdy a kde jste spolu ptáky viděli a jestli znáte ještě jiné ptáky, kteří přilétají z teplých krajin (na podzim jsme si pouštěli poznávací video s ptáky, kteří odlétají a kteří přezimují.)

Máte-li možnost, pusťte si na internetu zvuky některých ptáků.

Četba: přečtěte si úryvek z knihy Broučci – probouzení broučků po zimě.

Podívejte se společně na cv.1/str. 51 a zkuste si s dětmi chvíli povídat, jaké pocity ve vás obrázky vyvolávají. Dále společně přemýšlejte, co by na obrázcích ještě mohlo být (lyže, vrány, sněhová koule, sněhulák, motýlci, včely, brouci, jarní květiny).

Mezipředmětová vazba do matematiky (cv. 2/51): nechte dítě s kromě počítat, kolik vloček (20) a kapek (14) ještě počet rampouchů (20), káčat (6), planěk v plotě (9), kdo si troufá – počet listů na stromě (44).

Hádanky k tématu ptactvo a rostliny naleznete zde:

http://deti.e-papa.cz/hadanky-pro-deti/

Téma Velikonoce: děti se seznamují s tradicemi, obvykle den odpovídá jednomu hlavnímu velikonočnímu dni.

Popeleční středa: nazývá se taky Sazometná, nebo Škaredá nebo Smetná. Sazometná proto, že staří Čechové v tento den vymetali z komína saze. Škaredá se jí říká nejspíš proto, že se v tento den Jidáš na Ježíše škaredil, žaloval. V tento den se neměl nikdo škaredit, protože by se pak škaredil každou středu v roce. → děti si kolem sebe uklízí, zametají, utírají prach, usmívají se, pomáhají si a jsou na sebe hodné.

Zelený čtvrtek: lidé v tento den vstávali velice časně a všichni se omyli rosou – rosa prý zabraňovala nemocem. Kdo snědl před východem slunce pečivo namazané medem, byl po celý rok chráněný před uštknutím hadů a před žihadly vos. Jedla se jen zelená strava (špenát, zelí), aby byl člověk zdravý po celý rok. → pro děti ochutnávka jídla.

Velký Pátek: tento den je připomínkou smrti Ježíše Krista, a proto je prožíván ve znamení smutku, ticha a rozjímání. Podle evangelií zemřel Ježíš na kříži ve tři hodiny odpoledne. Přibližně v tento čas se proto scházejí věřící ke zvláštní bohoslužbě. Na Velký pátek byla výzdoba kostela chudá, bez květin a svící na oltáři. Písně se zpívaly bez doprovodu varhan a zvony mlčely. Lidová tradice vypráví o údajném otevírání pokladů ve skalách. → přečtěte si společně obrázkový text v učebnici a velikonoční básničky.

Bílá sobota, neděle, pondělí: hospodyně pekly mazanec a velikonočního beránka. Muži a chlapci pletli pomlázky z vrbového proutí a děvčata zdobila vajíčka. → vypracujte cvičení 2 a 3/ str. 60.

6. - 8. 4. (čtvrtek a pátek jsou velikonoční prázdniny)

Český jazyk

Slabikář str. 68 - písmenko Ř - nauč se všechny podoby toho písmene, básničku si přečit a zopakuj, ale nazpaměť se ji učit nemusíš, ve cvičení s balonkem zkus vymyslet větu ke slovu, které si podrthl

Písanka str. 4, 5, slove, která ti budou činit problém, napiš ještě jednou do sešitu

Matematika

Velký PS str. 58, 59, 60 (malované počítání) + malý PS str. 48

Doděláváme 2. díl velké matematické učebnice i malý pracovní sešit.

Instrukce:

cv. 3/ str. 58 – hodiny. Každou hodinu, kterou zapisujete s dítětem, si ukažte na ručičkových hodinách a povídejte si o tom, co v tu hodinu obvykle děláte.
HRA: rodič vypráví, co v tu hodinu dítě obvykle dělá a dítě hádá, kterou hodinu má rodič na mysli.

cv. 1/ str. 59 – počítání předchází motivační rozhovor, jak dítě pomáhá v domácnosti.
HRA: rodič předvádí činnost, kterou v domácnosti může dítě dělat a dítě hádá, kterou činnost má rodič na mysli. Pak se vymění, dítě pantomimicky předvádí činnost, rodič hádá.
Obměna početní úlohy: dítě zkouší vymyslet samo slovní úlohu na činnost, kterou ve vaší domácnosti pomáhá dělat. [Př.: V pondělí (jméno dítěte) odnesl do kontejneru 3 plastové lahve od vody a ve středu 4. Kolik plastových lahví (jméno dítěte) odnesl?]

cv. 2/ str. 59 – dítě pracuje samostatně
Možnost procvičování: rodič říká početní řetěz, dítě počítá zpaměti a říká až výsledek nebo ukáže kartičku s odpovědí. Podle možnosti můžete zařazovat delší řetězce, pokud to dítěti jde dobře, pokud ne, nedělejte to, ať není demotivované.

cv. 3/ str. 59 – práce s ceníkem + tvoření otázek. Rodič se ptá způsobem: Co je nejdražší? Co je nejlevnější? Co je dražší, musli tyčka nebo houska? O kolik je dražší koláč než rohlík? Na kolikátém místě na poličce je mléko s kravičkou?
Správná odpověď ve cvičení se zaškrtává křížkem.
HRA: Tvoření otázek rodičem – dítě přemýšlí: Co si můžu koupit za ..?
Rodič stanoví částku a dítě vymýšlí různé varianty nákupu tak, aby zaplatili celou touto částkou. Např. za 7 korun si dítě může koupit 7 rohlíků nebo 1 musli tyčinku a bílý jogurt nebo 2 housky a 1 musli tyčinku.
Dítě zkouší svůj výpočet zapsat, opakované sčítání např. u 7 rohlíků je:
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 7

Prouka

Pracovní učebnice str. 53 / cvi, 1, 2. Přečtete si společně text nahoře k k jarnímu počasí. Druhé cvičení je rébus na jarní měsíce.