1. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

27. 4. - 30. 4.

ONLINE hodina – STŘEDA 29.4. 9.00 a 10.00 (připravte si dvacet korun v drobných mincích, pokud máte-papírové hodiny, dvě papírové kartičky 10x5 cm, kousek šňůrky – cca 20-30 cm) - hodina bude přesunuta na jiný termín

Český jazyk

Slabikář str. 73 – procvičování písmene CH. Která slova do vět patří, co znamená, když se řekne (cv. 3), která slova do vět nepatří ( cv. 4)

Slabikář str. 74: povídejte si s dítětem, jestli jezdíte na chatu, chalupu (rozhovor: s kým jezdí, kde je chata, co tam dělají). Pokud nejezdíte na chalupu, zkuste rozhovor o výletě do lesa (co tam dítě vidělo, jaká zvířata, stromy, rostliny, co tam zažilo, s kým tam bylo).

Četba textu a odpovědi na otázky (cv. 2)

Procvičování:

Housenka snědla slovíčka, zkus slova správně oddělit (Napište dítěti tiskacími písmeny za sebou): CHATACHYBAJÁCHYMBUCHTYMICHALUCHA

Housenka snědla větu a slovíčka se spojila, zkus je správně rozdělit: MICHALNESETALÍŘ.

PESMÁDOBRÝČICHISLUCH.

ULESASTOJÍSTARÁCHALUPA.

Psaní (písanka 3. díl) Běž na zahradu a zkoušej si psát malé a velké c, C klacíkem nebo prstem do písku nebo do hlíny str. 12 - procvičování malého c

str. 13 – velké psací C → postup: https://youtu.be/T4B96HaTRz4

str. 15, 16 – procvičování

Velke-c

Matematika

Vezmi si matematiku na zahradu, najdi si dvacet kamínků a počítej s pomocí kamínků cv. 1, 2, 3 / str. 11 (jestli prší a nechceš jít ven, vezmi si číselnou osu a posouvej se po ní) Zkus si vymyslet jiné číselné hady. V malém sešitě, který Ti přišel poštou, procvičuj příklady na str. 1 – 8.

Pro koumáky:

1_letadlo

1_kruhy-v-zrcatku

1_kolik-cvercu-a-troj

Prvouka

Přečtěte si společně text nahoře na str. 58, povídejte si, co vidíte na obrázcích. Přiřazujte činnosti, které můžete dělat. Vyprávějte si s dětmi, jaké mají zkušenosti na zahrádce, jak pomáhají, komu, jak. Nechte dítě samostatně vypracovat Opakování na str. 59 a ať si samo zhodnotí (kytička vpravo dole), jak mu to šlo. Můžete-li, nahrajte fotku opakovací stránky do Školy v pyžamu.

« zpět