1. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

14. - 17. 4.

Český jazyk

Slabikář - 69, 70

Na straně 69 si přečti článek večeře pro mámu, pomáháš také doma s přípravou jídla? Pokud tak to zkus, třeba jen prostřít. Co maminka slavila? Víš, kdy mají svátek tvoji rodiče, sourezenci, ty?

Str. 70 - ve cvičení 2, můžeš slova nejprve složit z písmenek skládací abecedy, zkus složit další názvy povolání

Písanka str. 6, 7, 8 - nauč se psát velké R

Velke-r

Matematika

NOVÁ UČEBNICE – Počítání do dvaceti

Str. 2, 3, 4, 5

Metodika:

Protože je látka úplně nová a je obtížná, prosím, věnujte pozornost metodickým pokynům.
Dejte dítěti čas, nezlobte se na něj, když mu to hned nepůjde, nechte mu prostor, aby si mohlo přechod k další látce „odžít“. Prožívání matematických základů ulehčuje dětem chápání matematiky ve vyšších ročnících.

Dítě se nejdříve učí postupně v řadě za sebou vyjmenovat čísla od 0 do 15, hezky artikulovat. Pomáhá si s kartami, které klade za sebou do řady. Když to zvládne, zkouší řadu čísel říkat pozpátku (od 15 zpět k 0).

Následuje postup, kdy rodič říká pokyny: Které číslo stojí hned za 14, které číslo stojí hned před 13 apod.

Zapojení haptiky: Budete potřebovat stejné předměty, např. Fazole, těstoviny, kamínky, kaštany, stejné kostky z lega apod. Deset jich budete mít před sebou. Necháte dítě, aby si vybralo jednu kartu mezi 10 až 15. Před dítětem pomalu dodáváte do řady předměty tak, abyste dosáhli čísla na kartě vybrané dítětem. Když jste si jistí, že dítě chápe hru, vyměníte si role. Předměty do počtu na kartě bude doplňovat dítě.

Přecházíte k zápisu čísel: Teprve teď berete do ruky pracovní sešit a dáte se do psaní. Dbejte na dodržení sklonu a správného tvaru čísel, číslice u dvojciferných čísel jsou blíž k sobě, mezi jednotlivými čísly dodržujte mezeru na šířku palečku dítěte. Vysvětlete mu, že číslice u 11 až 15 drží spolu a kdyby poodešla, tak už by to nebyla 11 (..15), ale 1 a 1 (a 2, a 3..).

Zkoušejte psát čísla na různé materiály, na velký papír, do písku, do mouky.

Jestli máte modelínu nebo těsto, nechte dítě čísla modelovat.

Vyvození pojmu: jedenáctý, dvanáctý...patnáctý: dítě položí za sebou 15 předmětů, pomáhejte mu to vyslovovat.

Vyvození hodnoty čísel pomocí mincí: máte-li papírové mince nebo použijte kovové, vedle karty s číselnou hodnotou nechte dítě doplňovat mince v požadované hodnotě.

Použití zrcátka: vezměte zrcátko, přiložte ho ke kartě s číslicí a nechte dítě, aby zkoušelo přečíst číslo přes zrcátko. (Nebo ho můžete napsat zrcadlově obráceně na papír a nechat dítě hádat, co jste napsali.)

Vyvozování čísel pomocí otázek (tvořit otázky je pro prvňáčky velmi obtížné, toto je způsob, jak trénovat): nechte dítě vybrat si číslo z číselné řady 0 – 15 a pak vy tvořte otázky: Je dané číslo větší než 10? Je dané číslo menší než 10? atd. Když to dítě pochopí a přijme jako hru, vyměňte si role, aby ono muselo klást otázky.

Zapojení pantomimy: domluvte si seznam pohádkových postav (král, princezna, šašek, vodník, čert, krtek, Šmoulinka, Rákosníček..podle toho, jaké pohádky doma preferujete, aby dítě postavy znalo). Pak si jednu postavu vyberte. Nesmíte mluvit, jenom řeknete, z kolik a písmen se skládá název pohádkové postavy. Postavu předvedete. Dítě hádá. Na konci musíte ověřit počet písmen. Nutíte tím dětský mozek se nenápadně stále vracet k číselné řadě.

Na straně 2 se setkávají s geometrickými tvary, možná si je pamatují z hodin, když jsme je procvičovali s vyššími ročníky, připomeňte jim názvy (krychle, kvádr, koule). Hledejte předměty daného tvaru ve svém okolí.

HODNĚ SIL A TRPĚLIVOSTI

Dobrovolné: Komu se budou hodit další pracovní listy k procvičování, pošlu odkaz na elektronické materiály. Můžete také použít odkazy zveřejněné k procvičování na webu školy.

Poznámka: Matýskova matematika nejdříve počítá do 15, a při zažití látky přechází k dalším číslům do 20. Jiné didaktické řady zavádějí celou část číselné řady 11 – 20 najednou. Můžete na to narazit při procvičování v některých online materiálech.

Prvouka

S dopomocí si přečti povídání na str. 55 a 56 nahoře. Zkus ve svém okolí najít jarní květiny a porovnat je s obrázky ve cvičení 1/str. 55. Ve cvičení 2/str. 55 spoj názvy v rámečcích s částmi rostliny na obrázku. Běž na zahradu, vyber si rostlinu a zjisti, jestli má květ, list, stonek a kořen. Doplň cvičení na str. 56.
Dobrovolný úkol:
Zjisti, jaké keře a stromy rostou ve Vaší zahradě nebo nejbližším okolí. S dopomocí pojmenuj jejich plody, chutě, vůně. Zkus popsat, jaký je rozdíl mezi stromem a keřem. Vyber si strom ve vašem okolí, který se ti líbí, a zkus ho namalovat. Obrázek mi můžeš poslat, nebo si jej prohlédneme společně ve škole, až se do ní vrátíme.
V příloze (1_jaro_rebusy) zkus vyluštit rébusy.

Rebusy

« zpět