1. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

6. 4. - 8. 4.

Český jazyk

Slabikář str. 68 - písmenko Ř - nauč se všechny podoby toho písmene, básničku si přečit a zopakuj, ale nazpaměť se ji učit nemusíš, ve cvičení s balonkem zkus vymyslet větu ke slovu, které si podrthl

Písanka str. 4, 5, slova, která ti budou činit problém, napiš ještě jednou do sešitu

Matematika

Velký PS str. 58, 59, 60 (malované počítání) + malý PS str. 48

Doděláváme 2. díl velké matematické učebnice i malý pracovní sešit.

Instrukce:

cv. 3/ str. 58 – hodiny. Každou hodinu, kterou zapisujete s dítětem, si ukažte na ručičkových hodinách a povídejte si o tom, co v tu hodinu obvykle děláte.
HRA: rodič vypráví, co v tu hodinu dítě obvykle dělá a dítě hádá, kterou hodinu má rodič na mysli.

cv. 1/ str. 59 – počítání předchází motivační rozhovor, jak dítě pomáhá v domácnosti.
HRA: rodič předvádí činnost, kterou v domácnosti může dítě dělat a dítě hádá, kterou činnost má rodič na mysli. Pak se vymění, dítě pantomimicky předvádí činnost, rodič hádá.
Obměna početní úlohy: dítě zkouší vymyslet samo slovní úlohu na činnost, kterou ve vaší domácnosti pomáhá dělat. [Př.: V pondělí (jméno dítěte) odnesl do kontejneru 3 plastové lahve od vody a ve středu 4. Kolik plastových lahví (jméno dítěte) odnesl?]

cv. 2/ str. 59 – dítě pracuje samostatně
Možnost procvičování: rodič říká početní řetěz, dítě počítá zpaměti a říká až výsledek nebo ukáže kartičku s odpovědí. Podle možnosti můžete zařazovat delší řetězce, pokud to dítěti jde dobře, pokud ne, nedělejte to, ať není demotivované.

cv. 3/ str. 59 – práce s ceníkem + tvoření otázek. Rodič se ptá způsobem: Co je nejdražší? Co je nejlevnější? Co je dražší, musli tyčka nebo houska? O kolik je dražší koláč než rohlík? Na kolikátém místě na poličce je mléko s kravičkou?
Správná odpověď ve cvičení se zaškrtává křížkem.
HRA: Tvoření otázek rodičem – dítě přemýšlí: Co si můžu koupit za ..?
Rodič stanoví částku a dítě vymýšlí různé varianty nákupu tak, aby zaplatili celou touto částkou. Např. za 7 korun si dítě může koupit 7 rohlíků nebo 1 musli tyčinku a bílý jogurt nebo 2 housky a 1 musli tyčinku.
Dítě zkouší svůj výpočet zapsat, opakované sčítání např. u 7 rohlíků je:
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 7

Prouka

Pracovní učebnice str. 53 / cvi, 1, 2. Přečtete si společně text nahoře k k jarnímu počasí. Druhé cvičení je rébus na jarní měsíce.

« zpět