1. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

30. 3. - 3. 4.

Český jazyk

Slabikář str. 66, 67 - upevni si písmenko Ž, ž, přečti si článek o ježkovi, zkus ho převyprávět nebo se maminky či tatínka zeptej, co se v článku dozvěděl a naopak, vezmi k ruce skládací abecedu a sestav názvy zvířat (používej písmenka, která umíš)

Písanka - str. 1, 2, 3 - nauč se písmenko r - než budeš psát do písanky, písmenko si obtáhni, na velký papír zkus také napsat několik písmen, zkus vymýšlet slova, která začínají na r (schválně jestli jich vymyslíš 10)

Male-r

Matematika

Cíl: Procvičování sčítání a odčítání v oboru do 10 při obchodování a ve slovních úlohách a jejich řešení. Důraz na tvoření otázek, práce s mincemi a práci s kartičkami při rozkladech čísel (názornost, haptická fixace, rozvoj představivosti → ulehčí jim to v budoucnu práci)

velký PS str 54, 55, 56, 57 + poslední strana v malé PS

Instrukce pro domácí výuku:

str. 54/ cv. 1: žák přečte zadání, utvoří k úloze otázku a odpověď, k úloze dopíše příklad. Potom vybarví v řadě tolik mincí, kolik nákup stál. Jinou možnost zaplacení vyjádří vybarvením mincemi v pytlíčku.

Co musí dítě udělat: prohlédnout si úvodní obrázek, zjistit z něho ceny zimního oblečení.

Obměna: co může udělat, když je bystrý: vymyslet a zapsat všechny možnosti platby daného nákupu (pracovat s papírovými mincemi, které si buď vytisknete – viz příloha ve Škola v pyžamu – matematika v týdnu 23.-27.3., nebo zapůjčte svoje vlastní skutečné mince, otřené dezinfekcí kvůli prevenci nákazy).

Např.: 10 = 5 + 5

10 = 5 + 2 + 1 + 1 + 1

10 = 10 + 0 .. atd.

Str. 54/cv. 2: dítě přečte větu a utvoří otázku:

„MILADA MÁ 10 KORUN A KOUPILA SI ŠÁLU.“ „Kolik stojí šála?“ „Kolik musí za šálu zaplatit?“.

K úloze dopíše příklad a pak škrtne v řadě tolik mincí, kolik nákup stál. Jinou možnost zaplacení vyjádří škrtnutím mincí v pytlíčku.

Str. 55 / cv. 1 a 2: dítě přečte slovní zadání a předtištěnou odpověď na slovní úlohu a snaží se utvořit správně otázku (Kolik koulí uválí Kája a Pepa dohromady?) → zapíše příklad, znázorní si ho kolečky (je to důležité pro děti, které si to potřebují namalovat, aby to lépe pochopily!)

Str. 55/ cv. 3: rozklad čísla na dva a tři sčítance.

Použijete kartičky, které jste si vyzvedli ve škole. Dítě si příklad znázorní před sebe, pak napíše.

Když to nepůjde, zahrajte si hru: jeden sčítanec položíte vy, druhý doplní dítě.

Str. 56 a 57: procvičování známých geometrických tvarů – kruh, čtverec, trojúhelník,

Práce s kartičkami – názornost, jsou v sadě i znaky pro menší, větší, rovná se, nerovná se.

Skládat kartičky za sebou vzestupně a sestupně.

Těžší hra: použití číselné osy: rodič říká příklady a dítě figurkou skáče na číselné ose na správný výsledek.

HRA: je potřeba připravit si herní plán, obdélník 3 x 4 pole. V poli vlevo nahoře je písmeno S (jako start), tam postaví dítě hrací figurku.

První řádek budou v polích za sebou čísla: 0, 1, 2.

Ve druhém řádku budou čísla: 3, 4, 5, 6.

Ve třetím pak čísla 7, 8, 9, 10.

Dále se postupuje podle pokynů dospělého, který zadává příklady. Dítě se posunuje vždy na to políčko, které je výsledkem příkladu.

Prvouka

Cíl: dítě se seznamuje s přírodou na jaře, popisuje rozdíly mezi ročním obdobím zima a jaro, uvědomuje si, co se děje na zahrádce, v okolí domova. Dítě se seznamuje s významem a tradicemi Velikonoc.

PS str. 51+52 + str. 60 (Velikonoce)

Instrukce pro širší domácí výuku (dobrovolné):

Vyhledejte v encyklopedii nebo na internetu obrázky prvních jarních květin → seznamte děti s jejich názvy (hra na poznávání): sněženka, narcis, bledule, tulipán, krokus, prvosenka, petrklíč, sedmikráska, fialka, sasanka.

Vyhledejte v encyklopedii i obrázky ptáků, kteří se k nám na jaře vracejí: čáp, vlaštovka, kos, vrabec, sýkora. Povídejte si, kdy a kde jste spolu ptáky viděli a jestli znáte ještě jiné ptáky, kteří přilétají z teplých krajin (na podzim jsme si pouštěli poznávací video s ptáky, kteří odlétají a kteří přezimují.)

Máte-li možnost, pusťte si na internetu zvuky některých ptáků.

Četba: přečtěte si úryvek z knihy Broučci – probouzení broučků po zimě.

Podívejte se společně na cv.1/str. 51 a zkuste si s dětmi chvíli povídat, jaké pocity ve vás obrázky vyvolávají. Dále společně přemýšlejte, co by na obrázcích ještě mohlo být (lyže, vrány, sněhová koule, sněhulák, motýlci, včely, brouci, jarní květiny).

Mezipředmětová vazba do matematiky (cv. 2/51): nechte dítě s kromě počítat, kolik vloček (20) a kapek (14) ještě počet rampouchů (20), káčat (6), planěk v plotě (9), kdo si troufá – počet listů na stromě (44).

Hádanky k tématu ptactvo a rostliny naleznete zde:

http://deti.e-papa.cz/hadanky-pro-deti/

Téma Velikonoce: děti se seznamují s tradicemi, obvykle den odpovídá jednomu hlavnímu velikonočnímu dni.

Popeleční středa: nazývá se taky Sazometná, nebo Škaredá nebo Smetná. Sazometná proto, že staří Čechové v tento den vymetali z komína saze. Škaredá se jí říká nejspíš proto, že se v tento den Jidáš na Ježíše škaredil, žaloval. V tento den se neměl nikdo škaredit, protože by se pak škaredil každou středu v roce. → děti si kolem sebe uklízí, zametají, utírají prach, usmívají se, pomáhají si a jsou na sebe hodné.

Zelený čtvrtek: lidé v tento den vstávali velice časně a všichni se omyli rosou – rosa prý zabraňovala nemocem. Kdo snědl před východem slunce pečivo namazané medem, byl po celý rok chráněný před uštknutím hadů a před žihadly vos. Jedla se jen zelená strava (špenát, zelí), aby byl člověk zdravý po celý rok. → pro děti ochutnávka jídla.

Velký Pátek: tento den je připomínkou smrti Ježíše Krista, a proto je prožíván ve znamení smutku, ticha a rozjímání. Podle evangelií zemřel Ježíš na kříži ve tři hodiny odpoledne. Přibližně v tento čas se proto scházejí věřící ke zvláštní bohoslužbě. Na Velký pátek byla výzdoba kostela chudá, bez květin a svící na oltáři. Písně se zpívaly bez doprovodu varhan a zvony mlčely. Lidová tradice vypráví o údajném otevírání pokladů ve skalách. → přečtěte si společně obrázkový text v učebnici a velikonoční básničky.

Bílá sobota, neděle, pondělí: hospodyně pekly mazanec a velikonočního beránka. Muži a chlapci pletli pomlázky z vrbového proutí a děvčata zdobila vajíčka. → vypracujte cvičení 2 a 3/ str. 60.

« zpět