1. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

23. 3. - 27. 3.

Český jazyk

Slabikář - strana 64, 65 - nauč se nové písmenko, pracuj podle zadání dole ve Slabikáře, ale vezmi k ruce i skládací abecedu a skládej slovíčka, zksu také vymýšlet slova na písmenko Ž (barva, strom, plod, město, zvíře, rostlina,...)

Písanka - str. 40 - zopakuj si psaní písmen, která umíš, napiš si do písanky slova, která ti dělala problém

Matematika

(celkem tři stránky ve velkém PS + dvě stránky v malém PS)

Velký PS. 50 cv. 1 – tvoření otázek a odpovědí. Nejdřív si to projdi jako ve škole, a pak je potřeba opora rodiče: Klaďte otázky typu Komu taje nejvíc sněhuláků? Které dávce taje nejvíce/nejméně sněhuláků? Kterému chlapci taje nejvíce/nejméně sněhuláků? Kterým dětem taje více než sedm sněhuláků? (a podobně: cíl, aby se žák orientoval v přečteném textu tak, že je schopný vyvozovat na konci vyvozovat, zda věta je pravda nebo lež – dělá to tak, že si nejdřív nejde na začátku řádku správné jméno, a v řádku hledat odpovídající číselné údaje a pak odpovědět na otázku. Je to několik věcí najednou, dejte si na to čas a klid.)

Když se vám povede to procvičit, přecházíte na str. 50/ cv. 2, žák posuzuje, jestli je výrok pravda nebo lež (ano – ne → zaškrtává křížkem). Potřebné údaje si žák usí vyhledat ve cv.1/ str.50.

Pokračujete na další stranu.

Str. 51/ cv.1,2

u cv. 3 – HRA: počítáte řetěz s dítětem, dítě čte nahlas, první část příkladu žák, druhou část vy, nebo opačně.
Obměna (ztížená verze): žák čte už jen očima první část příkladu, výsledek řekne nahlas, potichu očima druhou část příkladu, konečný výsledek nahlas.

Str. 51/ cv. 4

Str. 52/ cv. 1 → Na procvičování HRA: dítě si položí hlavu na stůl (předstírá spánek). Rodič říká příklady i s výsledky. Pokud řekne špatný výsledek, spáč se co nejrychleji napřímí. Několikrát po sobě opakujeme.

Str.52/cv. 3 → HRA: Rodič vymyslí k některému příkladu slovní úlohu. Dítě hledá, který příklad se k úloze hodí. Pak se prohodí. Např.: Na stráni bobovalo 9 dětí. Pět jich muselo odejít domů. Kolik dětí na stráni zůstalo? Dítě ukáže na příklad 9 – 5 = 4.

str. 52/ cv. 3,4

Str. 53/ cv. 1,2,3,4

Procvičování malý PS str. 46 a 47

Prvouka

str. 58 – Třídíme odpady str. 48/ cv. 1

Přečtěte dětem „Pohádku o popelnici“ (viz odkaz) a povídejte si společně o tom, co všechno třídíme, kde se ve Vaší blízkosti nachází kontejnery na plast, papír, sklo, proč je důležité třídit (šetříme lesy, nemusíme těžit tolik sklářského písku = šetříme krajinu)

www.etaktik.cz/kestazeni/pohadkaopopelnici.doc

Vytvořte si mapu okolí svého bydliště (okolní cesty, co kolem máte) a vyznačte si, kde se v okolí nacházejí kontejnery.

Str. 49

 

 

« zpět