1. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

16. 3. - 20. 3.

Český jazyk

Slabikář str. 60 - 63 (pracuj dle zadání dole na stránce)

Písanka str. 38, 39

Matematika

velký PS str. 49

malý PS str. 43, 44, 45

Procvičování na internetu porovnávání v číselném oboru 0-10: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1427

Prvouka

PS 46,47

Vezměte si k ruce atlas živočichů a povídejte si s dětmi o rybách, které žijí ve sladké a které slané vodě

Návod na registraci k učebnicím Taktik přijde rodičům na mailovou adresu, kterou uvedli na začátku roku do dotazníku

Dejte vědět, jestli se Vám to povedlo. Podle toho pak budeme plánovat výuku v předmětu Prvouky 1.

« zpět