1. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

11. 3. - 13. 3.

Český jazyk

Slabikář str. 58, 59

Písanka str. 35 - 37

Matematika

velký PS str. 45, 46, 47, 48

« zpět